VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOUDNÍ ZNALCE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOUDNÍ ZNALCE

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře Davida Bodečka- radního pro majetek a bytovou politiku

Opětovně jsme vypsali výběrové řízení na soudní znalce, neboť na základě toho předcházejícího nesplnil ani jeden z pěti zájemců podmínky vypsané zakázky. Nyní došlo k úpravám podmínek, na základě nichž bude rámcová smlouva uzavřena s maximálně pěti dodavateli služeb.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. května 2019 v 9:00 hod!

Veškeré informace lze nalézt na: https://www.tenderarena.cz/pro…/zakazka/seznamDokumentu.jsf…

Předmětem plnění bude zpracování znaleckých posudků nebo odhadů cen zejména, nikoli však výlučně:

  • v souvislosti s pronájmy a prodeji domů a pozemků nebo jejich částí,
  • v souvislosti s oceněním věcných břemen,
  • v souvislosti s privatizací bytových jednotek a prodejem dalších prostor ve správě městské části,
  • v souvislosti s technickým zhodnocením při skončení užívání pronajatého nebo vypůjčeného majetku nebo po provedení individuální půdní vestavby,
  • v souvislosti s aktualizacemi znaleckých posudků upracovaných dle Smlouvy, stejně jako i zpracovaných třetími osobami před uzavřením Smlouvy či mimo její rámec,
  • pronájmy bytů a nebytových prostor.

Služby budou poskytnuty v rozsahu dle skutečné potřeby, dle předpokladu 300 hodin/na 1 znalce za jeden rok.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu