CESTOVNÍ RUCH

Turismus nesmí narušovat sousedský život v centru města, aby zde občané mohli normálně žít a pracovat. Neúnosný hluk a nepořádek v ulicích a v domech s nelegálními apartmány způsobil postupný odliv rezidentů z centra Prahy. Ti, kteří zde chtějí nadále bydlet, se musí účinně bránit bezohlednosti podnikatelů v turistickém ruchu. Nelegální a podvodné podnikání nebudeme trpět. Turistické služby musí dodržovat daná pravidla.