OTEVŘENÁ RADNICE - PARTICIPACE - spoluúčast občanů na rozhodování

Spoluúčast na rozhodování v důsledku znamená i spoluúčast na užívání obecního majetku. Čím smysluplněji bude s majetkem a prostředky obce nakládáno, tím větší díl připadne na užívání občany.