Praha 1 jako bezpečný domov bez kriminality a nočního hluku

Praha 1 je naším domovem a doma by se měl každý cítit bezpečně a mít šanci na plnohodnotný odpočinek bez toho, aby ho ve tři ráno budil pouliční křik, dunění hudby či popeláři. Nasměrujeme efektivně peníze a energii, abychom toho dosáhli. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy budeme prosazovat navýšení počet strážníků. Budeme požadovat, aby byla dodržována pravidla nočního klidu. Zřídíme funkci Nočního starosty přímo pro Prahu 1. V komisi Nočního starosty budou primárně zástupci trvale žijících obyvatel a nikoliv zástupci nočních podniků. Ti budou pouze poradním hlasem komise. Zajištění nočního klidu je naprostou prioritou v potřebách místních obyvatel, tedy i naší.

Posílení programů prevence kriminality

 • Zajistíme včasnou pomoc obyvatelům všech věkových a sociálních skupin, kteří budou vystaveni kriminálnímu jednání. Podpoříme preventivní programy zaměřené na ochranu zranitelných občanů v rizikových situacích – především pro mládež, seniory a osoby s postižením.
 • Budeme usilovat o zřízení služebny městské policie v ulici Dlouhá a poskytneme pro její provoz obecní nebytový prostor.
 • Ve spolupráci s Magistrátem budeme usilovat o změnu platového systému strážníků, aby pro ně byla práce v Praze 1 dostatečnou motivací. Naši občané i naše městská část si to zaslouží.
 • Vítáme nulovou toleranci herních automatů na Praze 1, pro kterou jsme jednohlasně hlasovali a budeme ji i nadále podporovat. Chceme jedničku bez hazardu.

Nechceme se bát

 • Zajistíme v ulicích více strážníků – pochůzkářů – zejména v blízkosti škol a dětských hřišť. Strážníci se primárně musí vrátit na ulice a nikoli jimi jen projíždět.
 • Kamerový systém nás nemá zbytečně “šmírovat”, ale smysluplně chránit naše bezpečí. Dohlédneme na účelné využívání městského kamerového systému. Nestačí, aby běžel, ale aby ho někdo také kontroloval a vyhodnocoval aktuální situaci.
 • S rozšířením stanovišť kamerového systému budeme i nadále souhlasit pouze v jasně odůvodněných případech a jen v nezbytně nutné míře. Naprosto odmítáme využívání funkcí automatizovaného rozpoznávání osob, neopodstatněné sledování pohybu konkrétních osob a vytváření profilů chování. Bezpečí a bezpečnost je na prvním místě. Nesmí však dojít k narušení soukromí kohokoliv z nás.
 • Kamerový systém doplníme o funkci měření hluku, jejíž data budeme pravidelně vyhodnocovat.

Krizová připravenost a noční klid

 • Ve spolupráci s Magistrátem se chceme podílet na přípravě nového aktuálního krizového plánu metropole.
 • Vážíme si práce dobrovolných hasičů a budeme podporovat jejich aktivity zejména s ohledem na jejich akceschopnost a pomoc občanům Prahy 1.
 • Pozornost zaměříme na dodržování nočního klidu po 22:00 hodině v celé lokalitě Prahy 1.
 • Zřídíme funkci Nočního starosty a komisi jemu podřízenou. Jejími členy se stanou trvale žijící místní občané, zástupci Policie ČR a Městské policie. Náprava porušování nočního klidu je primární záležitosti Prahy 1.
 • Je nutné, aby bylo eliminováno rušení nočního klidu v domech, ve kterých jsou byty pronajímány k nelegálnímu krátkodobému ubytování.
 • Zpřísníme dozor nad dodržováním stavebních předpisů, zejména s ohledem na obtěžování občanů hlukem, prachem a zábory veřejného prostranství.
 • Budeme usilovat o posílení vlivu Prahy 1 na koordinaci staveb a uzavírek v Praze 1 v návaznosti na hlavní město Praha.