Doprava musí fungovat pro všechny

Budeme i nadále pracovat na zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a řidiče. Chceme i nadále rozvíjet sdílenou a nesdílenou mobilitu. Budeme podporovat Magistrát při zkvalitňování, zrychlování a posilování městské hromadné dopravy. Prioritou pro nás je řešit parkování s důrazem na potřeby místních občanů. Vytvoříme klidné, bezpečné a zdravé místo pro život, aby se obyvatelé Prahy 1 dostali tam, kam potřebují, aby si v městské hromadné dopravě mohli sednout a aby pohodlně zaparkovali své auto nebo kolo. Budeme hledat možnosti snižování zatížení Prahy 1 automobilovou dopravou, nikoli ovšem na úkor dopravní obslužnosti.

Dostupná, rychlá, komfortní a rozvíjející se městská hromadná doprava

 • Václavské náměstí si zaslouží tramvaje. Podporujeme obnovu tramvajové trati na Václavské náměstí, novou trať kolem Hlavního nádraží a tramvajový okruh kolem centra města, který odlehčí přetíženým tratím v centru.
 • Fandíme elektrifikaci autobusových linek.
 • Budeme podporovat navýšení kapacity u linek městské hromadné dopravy – např. u lanovky na Petřín. U linky č. 9 budeme v pracovních dnech prosazovat zavedení třívozových vlaků.
 • Podporujeme stavbu trolejbusové tratě Náměstí Kinských – Strahov.
 • Jsme u tramvají proti prodlužování přestupních vzdáleností (Národní divadlo).
 • Podporujeme myšlenku přepravy kol v tramvajích.
 • Bezbariérovost neznamená jen snadno překonatelné překážky, ale minimalizaci celkové energie, kterou člověk musí vynaložit na svoje přemístění, aby to i člověk s postižením zvládnul.
 • Souhlasíme se zahájením diskuze o zpoplatnění vjezdu automobilů do památkové rezervace. Podmínkou je, že se nebude týkat rezidentů a jejich návštěv a za podmínky, že řešení zohlední referendum dotčených obyvatel Prahy 1. Názor ne-rezidentů na zpoplatnění bude zohledněn pouze v souvislosti s průjezdem spojeným s dovážkou zboží, která mnoha lidem zjednodušuje život v Praze 1. Po diskuzi s veřejností a odborníky přijdeme s konkrétním návrhem referenda.

Zklidnění dopravy

 • Veřejný prostor je společenský kompromis, který spočívá v zachování bezpečnosti všech účastníků provozu bez ohledu na rozměry jejich vozidla. Krizová místa stávajících silnic vyřešíme tak, aby silnice sloužily všem, tedy řidičům aut, cyklistům, pěším, rodičům s kočárky i osobám s postižením a dalším uživatelům.
 • Pěší doprava by měla být nejpříjemnější volbou. Zasadíme se o bezpečnost chodců ve zdravém životním prostředí.
 • Cyklisté mají mít možnost jezdit stejně jako řidiči aut. Podporujeme bezpečnou a smysluplnou cyklodopravu, a vznik nových, pokud možno oddělených cyklostezek, aby nebyli cyklisté tlačeni k jízdě na chodníku.
 • Ve spolupráci s Magistrátem uděláme maximum pro urychlení dostavby vnějšího i vnitřního okruhu.
 • Podporujeme vznik nových dobíjecích stanic pro elektromobily.

Promyšlené parkování

 • Vylepšíme systém parkovacích zón a parkování pro rezidenty. Zasadíme se o zvýšení počtu parkovacích míst tam, kde to občané Prahy 1, potřebují. Zadáme odbornou studii, která zmonitoruje rezervy a navrhne hospodárné řešení. Je potřeba konečně vyřešit problém nedostatku parkovacích míst pro rezidenty. Rozšíříme počet parkovacích míst pro kola prostřednictvím nových stojanů a cykloboxů.
 • Otevřeme data o využití parkovacích míst. To umožní vytvořit aplikace, které uživatele snadno navedou na volné parkovací místo.
 • Pro rezidenty zavedeme bonusové parkování. Každý rok získají určitý počet hodin parkování zdarma pro návštěvy ve vybraných oblastech. Návštěvy rezidentů by měly mít v určitém limitu možnost parkovat za stejných podmínek jako rezidenti.
 • Budeme prosazovat kultivaci parkovacích zón. Jediným kritériem pro vydání parkovacího oprávnění by mělo být skutečné bydliště, oprávnění by mělo být přenosné. Rezident by měl mít možnost sám si zvolit registrační značku auta, pro které ji využije a kdykoliv ji bude moci změnit.
 • Budeme se soustředit na snížení parkování dojíždějících aut a na využití volných kapacit zejména v garážích.
 • Na vyšší politické úrovni budeme prosazovat změnu vydávání zvýhodněného parkovacího oprávnění tak, aby nebylo možné využívat k tomuto účelu virtuální adresy.
 • Před výstavbou nových garáží budeme pro rezidenty preferovat využití volných kapacit v podzemních garážích s finančním zapojením Prahy 1.
 • Provedeme analýzu parkovacích povolení pro hotely a zredukujeme jejich počet.

Dopravní stavby

 • Jsme pro urychlené dobudování Městského vnitřního okruhu a návazných komunikací. Městský okruh je důležitým nástrojem pro omezení automobilové dopravy v centru Prahy.
 • Budeme podporovat navýšení kapacity příměstské železniční dopravy a zlepšení průjezdnosti tunelovým komplexem Blanka. Díky tomu se sníží zatížení Prahy 1 automobilovou dopravou.
 • Jsme proti zkracování nástupišť na Masarykově nádraží. Chceme, aby k nám návštěvníci jezdili vlakem nebo na kole, ne primárně auty.
 • V případě zájmu by měly být příměstské vlaky na Masarykově nádraží prodlouženy na 9 vozů.

Nebojme se sdílení

 • Podporujeme sdílenou elektromobilitu, ale není možné, aby koloběžky blokovaly chodce, obtěžovaly občany a bránily jim v životě.
 • Napravíme zpackané úpravy silnice kolem Hybernské a Prašné brány provedené podle plánu, na kterém se finančně podílel investor revitalizace Masarykova nádraží.