Kultura pro všechny

Kultura je tady pro všechny. Naším cílem je co největší pestrost a dostupnost tvorby. Budeme podporovat nejen klasické, ale i alternativní umění po celé Praze 1. Kulturní a společenské aktivity rozvíjené s respektem ke kulturnímu a historickému dědictví představují obohacení života v Praze 1 a formu vzdělávání. Zaslouží si naší maximální podporu.

## Informovanost o kulturním dění v Praze 1

 • Spustíme nový web kultura.praha1.cz s veškerými informacemi o projektech, které bude spravovat příslušný odbor kultury v Praze 1. Informace z kultury budeme s dostatečným předstihem prezentovat v obecním časopisu Jedna a na sociálních sítí městské části.
 • Přes interaktivní mapu s názvem “Kam za kulturou v Praze 1” si veřejnost bude moci naplánovat vlastní kulturní procházku Prahou 1. Do mapy budou zahrnuty také soukromé akce a aktivity ze všech kulturních odvětvích. Občané si budou moci navolit například bezbariérovou kulturní procházku.
 • O akcích realizovaných v Praze 1 se budou moci občané dozvědět i z plakátovacích ploch umístěných na území Prahy 1.
 • Budeme prosazovat nové projekty - např. mapování umění v ulicích a akce spojené s prezentací lokalit.
 • Začneme vydávat elektronický newsletter, který budeme zájemcům pravidelně rozesílat.
 • Podpoříme aktivity a služby zaměřené na rozvoj turistického ruchu na území městské části, které povedou k eliminaci propagace centra hlavního města jak místa s levným alkoholem a zábavou.

Kultura ve veřejném (i on-line) prostoru

 • Podpoříme akce jako je Zažij Prahu 1 jinak či různá sousedská setkávání.
 • Parky si zaslouží pravidelné, ale pro přírodu šetrné, kulturní akce.
 • Podpoříme, a to uvážlivě, vznik uměleckých soch ve veřejném prostoru.
 • Podpoříme otevřenou kulturu 21. století pro mladé i starší, se širokým zapojením všech zájemců.
 • Budeme pečovat o svěřené památky s důrazem na zachování jejich společenské a historické hodnoty.

Komunitní život

 • Podpoříme vznik nových volnočasových aktivit pro děti, mládež i teenagery.
 • Chceme občanům, spolkům a zájmovým skupinám poskytnout místa pro jejich setkávání a aktivity.
 • Podpoříme vzdělávání seniorů, zvyšování její počítačové gramotnosti.
 • Zprostředkujeme kulturu těm, kteří si ji nemohou dovolit.
 • Budeme i nadále podporovat všechna sousedská setkávání jako jsou oslavy masopustu, čarodějnic, aj.
 • Praha 1 si zaslouží farmářské trhy a další místa pro setkávání.

Historie je součástí kultury

 • Významným památkám Prahy 1 budeme věnovat pozornost a obřadnost, kterou si zaslouží. Budeme zvát i obyvatele jiných městských částí, zejména těch, které sousedí s Prahou 1. Historii chceme propojovat s kulturou a osvětou.
 • Budeme co nejlépe zajišťovat ochranu kulturních památek Prahy 1 a dohlédneme na zachování dědictví UNESCO.
 • Nezapomeneme na kulturu národnostních menšin pro vzájemné obohacení se.
 • Turistický ruch, oproštěný o bujaré alkoholové oslavy, bereme jako součást živého města s důraznou ohleduplností vůči místním občanům.