Musíme myslet i na ty nejzranitelnější

Každý se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc či podporu druhých. Ať už se to týká jeho samotného nebo někoho z blízkých. Chceme, aby lidé měli jistotu, že se mají kam obrátit a že se jim dostane pomoci, kterou potřebují. Je pro nás důležité, aby lidé žijící v Praze 1 měli dostupnou zdravotní a sociální péči, aby zde fungovala sociální soudržnost a realizovaly se nové projekty. Našim cílem je zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně nebo zdravotního postižení.

Podpoříme rodiny a sociální služby pro osoby potřebující péči

 • Zajistíme vznik kontaktního centra pro bydlení a sociálně-právní poradenství a služby pro lidi, kteří je potřebují.
 • Budeme dále rozvíjet systém sociálního bydlení.
 • Chceme, aby lidé měli jistotu, že se mají kam obrátit a že se jim dostane podpory, na kterou mají nárok. Prioritou bude rozvoj komunitní a terénní péče především v domácím prostředí, včetně všestranné podpory rodinných pečujících.
 • Budeme podporovat všechny rodiny, které pro své členy představují jistotu péče, respektu a vzájemné podpory rodiny vlastní i náhradní, s libovolným počtem dětí a bez ohledu na sexuální orientaci jejich členů nebo sociální status.
 • Podpoříme ohrožené rodiny a rodiny v krizi v náročných životních obdobích a situacích.
 • Maximálně podpoříme pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ústavu.
 • Podpoříme rodiny, které pečují o svého handicapovaného či nemocného člena – je to nejlepší a zároveň nejefektivnější způsob, jak se postarat o ty, kdo to potřebují.
 • Podpoříme sociální podnikání. Dáme prostor chráněným kavárnám a dílnám pro jejich realizaci.
 • Podpoříme rozvoj Jedničkového “senior taxi”.
 • Budeme podporovat Středisko sociálních služeb Prahy 1, které je jistotou kvalitní péče o naše seniory.
 • Zavedeme akreditované kurzy pro poskytovatele sociálních služeb.
 • Budeme dbát na kvalitní spolupráci zaměstnanců úřadu, poskytovatelů sociálních služeb a klientů využívajících služby s důrazem na pravidelné zlepšování komunikačních a odborných dovedností.
 • Aktivně budeme řešit problematiku lidí bez domova, mezi nimiž je velký podíl osob s duševním onemocněním a syndromem závislosti.
 • Na všech sociálních tématech budeme rozvíjet spolupráci s dotčenými nestátními organizacemi a státními institucemi.

Dostupná zdravotní péče

 • Zmapujeme momentální kapacitu zařízení pro udržení dostupnosti kvalitních zdravotních služeb.
 • Jako zásadní vnímáme dostupnost primární péče všem občanům Prahy 1.
 • Není nám lhostejné, že prostory bývalých zdravotnických zařízení jsou prázdné, stejně tak nebytové prostory po bývalých ordinacích. Tato místa by měla znovu ožít. Budeme pro ně hledat účelné využití, aby sloužila obyvatelům Prahy 1.
 • Podpoříme péči o duševní zdraví, která je dlouhodobě podceňována a je velmi důležitou součástí zdravotnictví. Zájem zaměříme na rozvoj sítě pedagogicko-psychologických poraden pro dětí a mládež z Prahy 1 s ohledem na přeplněnost stávajících poraden a dlouhé čekací lhůty.
 • Budeme podporovat zapojení Nemocnice Na Františku do metropolitní zdravotní sítě, což pomůže jejímu rozvoji. Prosadíme její transparentní řízení ve spolupráci se současným vedením této nemocnice.
 • Dáme „poliklinice“ v Palackého ulici „nový kabát“ a vytvoříme pro klienty a návštěvníky objektu příjemné prostředí. Zajistíme u objektu možnost krátkodobého parkování.
 • Budeme podporovat církevní Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně a hledat možnosti spolupráce s Nemocnicí Na Františku, která je příspěvkovou organizací Prahy 1.