Zdravé životní prostředí je základem kvalitního života

Uvědomujeme si zásadní roli Prahy 1 v adaptaci na klimatickou změnu. Zdravé živtní prostředí je základem pro to, aby se jeho obyvatelům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečišťování ovzduší a rušivým vlivům. Praha 1 by se měla stát moderní zelenou městskou částí a oázou Evropy. Praha 1 potřebuje parky s vodními prvky, zelení, příjemným a svěžím místem k životu i v létě. Nutnost zajistit našim občanům klidný spánek po celou noc považujeme za jednu z nejdůležitějších priorit, na kterou se budeme zaměřovat.

Proti vedru více zeleně a vodních prvků

 • Prosadíme výstavbu nových veřejných pítek a rozprašovačů. Mezi dalšími námi podporovanými projekty přispívající k ochlazení města budeme řadit projekty na zadržování dešťové vody, zastiňování hřišť a veřejných prostranství.
 • Zaměříme se na zlepšování kvality ovzduší a vody.
 • Podpoříme jednotnou správu zelených ploch v Praze 1 v souladu s moderními a ekologickými zásadami.
 • Zajistíme kvalitní náhradní výsadbu za pokácené a uschlé stromy.
 • Dotačně podpoříme zelené střechy, vertikální a komunitní zahrady.
 • Posílíme úklid ulic mokrou metodou s minimalizací syntetických přípravků.

Odpadu by mělo vznikat jen nejmenší nutné množství

 • Podporujeme třídění odpadů, a to včetně bioodpadu. Podpoříme výstavbu kapacitnějších podzemních kontejnerů.
 • Ve spolupráci s Magistrátem zajistíme větší efektivitu nakládání s odpady.
 • Místa pro kontejnery nemají být odpudivá, zajistíme zkultivování veřejného prostoru tam, kde jsou kontejnery.

Boj se znečištěním

 • Chceme prosadit optimalizaci vytápění budov v majetku Prahy 1.
 • Podpoříme veřejné osvětlení primárně osvětlující pouze chodníky, silnice, příp. významné historické památky na území Prahy 1.
 • Dostatečné množství veřejných toalet zdarma nám pomůže se zajištěním čistšího města.

Udržitelnost

 • Budeme rozvíjet a realizovat cíle Klimatického plánu hlavního města Prahy.
 • I nadále budeme usilovat o omezování hluku, snižování světelného znečištění a vizuálního smogu. Ve spolupráci s provozovateli a obyvateli budeme sjednocovat vývěsní štíty provozoven.
 • Chceme bezpečnou a udržitelnou Prahu 1, pro pěší bezpečné přechody i chodníky. Budeme chránit naše historické památky před negativními vlivy nočního turismu.
 • Zvýšenou pozornost budeme věnovat odstraňování bariér pro rodiče s dětmi, seniory, osoby po zraněních a občany se zdravotním postižením. Navážeme v této oblasti spolupráci s hlavním městem Praha a s nestátními organizacemi zabývajícími se touto problematikou.
 • Budeme se zabývat problematikou “pejskařů”. Zahájíme diskuzi k vytvoření vhodných míst pro jejich volné venčení a zvážíme možnosti lepší ochrany památek.