Čapadlo místo parku u Novotného lávky

Čapadlo místo parku u Novotného lávky

Kdo sledujete komunální dění v Praze, zřejmě jste zaregistrovali kauzu a Petici proti kácení stoletého javoru stříbrného v tzv. Anenském trojúhelníku u Novotného lávky nedaleko Karlova mostu.

Oč jde?
V minulém volebním období v roce 2017 si objednal bývalý starosta Oldřich Lomecký od architekta Marka Tichého, TaK, návrh obnovy tzv. čapadla, tj. tunelu spojujícího ulici Karoliny Světlé s řekou. Čapadla byly původně mezery v pobřežních zídkách, později klenuté průchody v nábřežních zdech, u kterých se čapaly a rozebíraly připlavené vory. Na první pohled roztomilý návrh zpřístupňující řeku má ale v konkrétní situaci skromného Anenského trojúhelníku problém. Aby se mohl zrealizovat, je nutné odtěžit zdejší park a pokácet monumentální stoletý javor stříbrný. Když jsme toto v roce 2019 jako nově příchozí koalice ve složení Praha Sobě, Piráti, My co tady žijeme a Zelení zjistili, projekt jsme dali k ledu s tím, že je třeba se postarat o park, ale rozhodně jej nelze „revitalizovat“ tím, že jej zadláždíme a zrušíme. V přehřátém a 99% zastavěném Starém Městě je totiž každý takovýto plácek k úlevnému nadechnutí rodinným stříbrem, který je třeba si pro zachování obyvatelnosti v superhusté zástavbě hýčkat a šlechtit.

Návrh čapadla, TaK 2017

Návrh čapadla, TaK 2017

Situace se ale díky reinstalaci Petra Hejmy na starostu v lednu 2020 vrátila do starých Lomeckého pořádků, kdy jsou zájmy obyvatel a udržitelného rozvoje ignorovány a přednost dostávají projekty, které slouží čert ví komu a které jsou odlivem financí z pokladny městské části. Čapadlo konkrétně je investice za 26 milionů korun. Absurdní je, že na dech beroucí zrušení parčíku mají přijít peníze z dotace na “rozšiřování zeleně, zachování stávajících stromů a zadržování vody”. Proslýchá se, že u řeky má být přístaviště pro lodičky, které se ale na vodu v okolí Karlova mostu už ani nevejdou. Dopravní kapacitu řeky už dnes není vhodné jakkoli zvyšovat.

Návrh čapadla je problematický jak z hlediska urbanistického a památkového, tak z hlediska protipovodňových opatření. Národní památkový ústav, který považuje návrh za nepřípustný, argumentuje, že drobný vegetační trojúhelník je jedním z mála zahradně upravených prostorů Starého Města, dotvářejících charakteristické prostředí Pražské památkové rezervace. Jakkoli je nyní oplocen nevzhledným pletivem, jeho význam coby vegetačního akcentu v historické zástavbě je zásadní. Na daném místě se vždy nacházel volný, nezastavěný prostor, případně zahradní plocha. Stávající svažitou vegetační plochu proto není v žádném případě žádoucí odtěžovat a zpevňovat. Předkládaný návrh přímo spojuje řešený prostor s řekou, aniž by řešil úroveň víceletých průtoků Vltavy, přičemž vytěžením svahu vytváří nový retenční, téměř bezodtokový prostor, který způsobí komplikace pro protipovodňová opatření díky akumulaci vody v navrhované terénní kapse.

Park u Novotného lávky v návrhu Metropolitního plánu

Park u Novotného lávky v návrhu Metropolitního plánu

Je pozoruhodné, že zatímco ve stávajícím územním plánu je plocha parku vedena nepochopitelně jako zastavitelná, aktuálně projednávaný Metropolitní plán ctí současný stav a zelený trojúhelník opravdu chrání jako městský místní park, což v souvislosti s tím, že náměstí Miloše Formana či hřiště Na Františku nebo hřiště v Masné plánuje zastavět, je opravdu významný názor hodný zamyšlení.

Napínavá situace
Situace je dnes lehce infarktová. V době pandemie zastupitel za Zelené v Praze 1 Petr Kučera na vývěsce radnice zjistil, že se od pátku 12.3. 2021 chystá stavební zábor na místě parku, a došlo mu, že starosta Hejma zřejmě nevhodný záměr čapadla odmítá opustit. Kučera vypsal petici na záchranu javoru stříbrného a celá opozice společně vyvolává mimořádné zastupitelstvo, které by mělo tento konfliktní kuriózní záměr veřejně projednat. Tak jsme se dnes ráno společně na místě sešli a díky přítomnosti Jana Čižinského, lídra Prahy Sobě, se povedlo svolat mimořádné jednání Rady hl. m. Prahy a díky její iniciativě starosta Prahy 1 Hejma radnímu HMP pro životní prostředí Petru Hlubučkovi (oba STAN) přislíbil, že s kácením javoru počká do 26. března, dokud nebude vše dostatečně transparentně zparticipováno. Nás teď tedy bude čekat náročný úkol zparticipovat starostu Petra Hejmu, že se v Praze v 21. století parčíky v centru už v žádném případě nevybagrovávají a nenahrazují dlažbou, a zdravé stoleté stromy že se nekácí prostě proto, že to je k lidem bezohledné, neekologické a neekonomické, a vůbec celkově trvale neudržitelné.

**
Díky všem za podporu a za vaše podpisy pod petici!**

Demonstrace na záchranu javoru na Smetanově nábřeží, ráno 12. 3. 2021. Do megafonu mluví Vít Masare, vedle Pavel Čižinský a s plakátem Petr Kučera

Demonstrace na záchranu javoru na Smetanově nábřeží, ráno 12. 3. 2021. Do megafonu mluví Vít Masare, vedle Pavel Čižinský a s plakátem Petr Kučera

Asistence policie, 12. 3. 2021

Asistence policie, 12. 3. 2021

Park u Novotného lávky, v popředí lípa srdčitá, v pozadí javor stříbrný, 12. 3. 2021

Park u Novotného lávky, v popředí lípa srdčitá, v pozadí javor stříbrný, 12. 3. 2021

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články