Návrh Pirátů poskytl vlastníkům nemovitostí více času vyhovět nárokům dotace na opravu svých domovů

11. 05. 2021
Návrh Pirátů poskytl vlastníkům nemovitostí více času vyhovět nárokům dotace na opravu svých domovů

Praha 1, 10. května 2021 – Zastupitelstvo městské části Praha 1 na svém dubnovém zasedání přijalo návrh zastupitele Davida Bodečka (Piráti) a uložilo radě povinnost do 30. listopadu 2021 vyhlásit dotační program na opravu domovního fondu pro rok 2022. Oproti předchozím letům tak nově mají společenství vlastníků jednotek a bytová družstva na Praze 1 dostatek času, aby si včas zajistily příslušná povolení nutná pro rekonstrukci jejich historických objektů.

„Byl bych rád, kdyby výhodu takto předem stanovené povinnosti vyhlásit dotační program pro rok 2022, využila zejména ta společenství vlastníků, která doposud výhodu dotace neuplatnila a jejich objekt chátrá,” upřesňuje svůj záměr Bodeček. Pravidla s podmínkami definuje rada, která stanoví i částku, která bude mezi úspěšné žadatele rozdělena.

Současná praxe ukládá zájemci o dotaci povinnost prokázat, že má k dispozici minimálně polovinu finančních prostředků. Praha 1 totiž doposud garantovala podporu do maximální výše 50 procent vynaložených nákladů. Zbývající částku vždy investovali zájemci o dotaci. U staveb v historickém centru města s přísným dohledem památkářů, jejichž požadavky často znamenají vyšší finanční náklady, je rekonstrukce pro občany Prahy 1 mnohem nákladnější, než je tomu v jiných pražských městských částech.

„ Je nutné co nejdříve svolat jejich shromáždění, odsouhlasit účast v projektu a jeho podobu, vyžádat si povolení od památkářů a stavebního úřadu, oslovit minimálně 3 dodavatele, aby předložili konkurenceschopnou nabídku a opětovně svolat shromáždění, které vybere vítězného dodavatele. K tomu je zapotřebí zajistit dostatek vlastních finančních zdrojů a vyplnit žádost o dotaci. Nabídky bude potřeba odevzdat k začátku března 2022. Je úsměvné, jak si někteří členové zastupitelstva myslí, že toto vše lze realizovat během třech měsíců, a to navíc přes vánoční svátky,” vyjmenovává Bodeček důvody, kvůli kterým včasné vyhlášení programu prosazoval

Nejde o politické body, ale pomoc starosusedlíkům

Dodává, že ve spoustě výborů společenství vlastníků nejsou profesionálové, ale dobrovolníci z řad místních trvale žijících obyvatel.

„Těm je potřeba pomáhat a nastavovat podmínky, které jsou pro ně realizovatelné,“ doplňuje pirátský zastupitel.

Projekt kromě společenství vlastníků pomáhá také bytovým družstvům. Bodeček upozorňuje, že na Praze 1 je velké množství historických domů s malým počtem vlastníků bytů. Pro některé, zejména starousedlíky, tak bylo velmi náročné, dokonce i nereálné, aby si včas svépomocí naspořili dostatečnou částku, která jim zajistí opravu společných prostor.

„I přes osočování odpůrců tohoto projektu, který na Praze 1 úspěšně běží od roku 2008, že si jeho podporovatelé honí politické body, se s mým návrhem ztotožnil gesční člen rady Jan Votoček a následně ho schválilo zastupitelstvo. To je nejvyšším politickým orgánem Prahy 1. Projekt, do nějž naše městská část od začátku realizace investovala čtvrt miliardy korun, významnou měrou přispívá ke kvalitě našeho veřejného prostoru i ke kvalitě bydlení našich občanů,“ uzavírá Bodeček.

V posledních třech letech byla dotace poskytnuta na opravu vnějšího pláště objektů, tedy zejména fasád, oken a střech. Z nároku na příspěvek jsou vyloučeny domy sloužící k podnikání v oblasti hazardních her, realitní činnosti, erotických, ubytovacích a hotelových služeb.

Piráti z Prahy 1 podporovali a podporují všechny trvale žijící občany Prahy 1, zejména pak starousedlíky, ať už jsou součástí jakéhokoliv společenství vlastníků, družstva či bydlí u soukromníka nebo ve vlastním objektu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články