Jak správně volit? Stačí jeden křížek

16. 09. 2018
Jak správně volit? Stačí jeden křížek

Volby do místního zastupitelstva mají svá specifika, kterými se liší od jednoduché volby prezidenta, či voleb do parlamentu. Mnozí lidé si nejsou vědomi, jaké důsledky bude mít jejich vyplněný hlasovací lístek. Abychom svou vybranou stranu zbytečně neobrali o hlasy, třeba i s dobrým úmyslem, zde je nabídka možností:

Jako příklad jsme vybrali zastupitelstvo, které má 25 členů, proto má každý volič 25 hlasů.

Možnost 1:

Zakřížkujeme obdélníček vedle názvu vybrané strany a tím jsme jí věnovali všech svých 25 hlasů.

Možnost 2:

Ve vybrané straně se nám líbí jen pět lidí a nikoho jiného nechceme, takže jim udělíme křížky u jmen. Tím jsme vybrané straně věnovali jen 5 hlasů a 20 jich „propadne“.

Možnost 3:

Vybrali jsme si stranu A, které udělíme křížek vedle názvu, ale zároveň se nám ještě líbí 6 kandidátů z politické strany B a 3 kandidáti ze strany C, kterým jsme udělili křížky vedle jejich jmen. Tím jsme straně A věnovali 16  hlasů, straně B 6 hlasů a straně C 3 hlasy. Důležité je uvědomit si, že jsme tím nepodpořili konkrétní kandidáty stran B a C, ale strany, za které kandidují. Pomohli jsme ke zvolení jejich lídrům, nikoliv těm osobám, které jsme zakřížkovali. K onomu žádoucímu efektu dochází jen v řídkých případech.

Možnost 4:

Nelíbí se nám žádná z kandidujících stran a chceme si vybrat pouze jednotlivé kandidáty ze tří různých politických stran. Každé z těchto tří kandidujících stran jsme tedy věnovali tolik hlasů, kolik jsme zakřížkovali jejích kandidátů. Je na nás, jestli použijeme všech svých pětadvacet hlasů nebo méně. Opět není jisté, zde náš hlas pomohl ke zvolení skutečně těm zakřížkovaným. Větší pravděpodobnost je, že jsme pomohli jen jejich stranám a kandidátům na čelních místech.

Upozornění: Pokud zakřížkujeme více kandidátů, než je počet zastupitelů, náš hlasovací lístek je neplatný.

Pokud udělíme křížek u názvu strany a pak ještě křížkujeme u jmen v této straně, nemá to žádný vliv. Straně tím pouze věnujeme svých 30 hlasů a vybraným kandidátům to nijak nepomůže.

Pokud chcete svým křížkem pomoci nějakému člověku z nižšího místa kandidátky, máte dost smůlu. Zakřížkováním jen jednoho člověka věnujete této straně jen jeden hlas a vybranému kandidátovi to nijak výrazně nepomůže. Naopak se může stát, že strana tímto ztratí vašich cenných 24 hlasů a nepřeskočí pětiprocentní hranici potřebnou k tomu, aby se do zastupitelstva vůbec dostala.

Doporučení: Křížkujte jen jednu vámi zvolenou stranu a jinak nic. Tedy popsanou možnost 

  1. Pamatujte, že v komunálních volbách dochází k velké chybovosti, vyhodnocování a sčítání je obtížné i pro členy okrskových volebních komisí (OVK). Chcete-li přispět k regulérnosti voleb, staňte se členy OVK.

Pirátské listy Praha 1 ke stažení zde (velikost 6,7 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články