Z konference Národní sítě Zdravých měst

Z konference Národní sítě Zdravých měst

Čtvrtek a pátek tohoto týdne jsme si vyčlenili čas na 25. celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst. Inspirativní program byl ušit na míru samosprávám měst a obcí, které jsou vstřícné a přátelské k občanům, jsou v tomto směru aktivní a zároveň dbají na udržitelný rozvoj.

Čtvrtek byl věnován tématům plánování a řízení, participaci, kvalitě života a tématům udržitelného rozvoje. Konference prezentovala příklady dobré praxe a inspirace z oblastí MA21. Zástupci mnoha obcí předvedli široké spektrum příkladů povedených participací. Specifická životní realita Prahy 1 si ale vyžádá vlastní přístupy, řešení a vyhledávání témat spolupráce s občany. Mnohé obce se soustřeďují na rozvoj turismu a přilákání návštěvníků, nás tíží naopak přetíženost města turisty a naopak pro obec neúnosná míra absence trvalých obyvatel. Město, kde nepotkáte souseda na ulici, ale ani v domě, kde nepotkáte pár s kočárkem nebo prarodiče s vnoučetem, není zdravý městský organismus.

V pátek byl velký zájem o navazující workshop k roli plánovacích a developerských smluv při přípravě územního plánu z pohledu zkušených právníků z advokátní kanceláře Frank Bold. Jednání samospráv s developery se ukázalo být žhavým tématem. Relevantních a konkrétních dotazů padla celá řada. Členové samospráv intenzivně vnímají, že jejich role dnes je být silným partnerem v hájení obecních zájmů při jednáních s developery. Možností, jak na obecní rozpočty nepřenášet řešení negativních externalit vyvolaných výstavbou soukromých projektů je celá řada. Je na samosprávách obcí, aby si důsledně uvědomily svoje možnosti a povinnosti při správě obce.

Jako základní kámen se jeví existence dokumentu „Zásady a podmínky pro jednání s developery“, na základě kterého mohou vznikat kvalitní „Plánovací smlouvy“. Obce si tak usnadní svoji roli a mohou u vzniku developerských projektů lépe předejít následným problémům (např. nedostatek parkovacích míst) získat do rozpočtu obce finanční prostředky nebo rovnou nefinanční plnění pro rozvoj související infrastruktury, veřejné a občanské vybavenosti (školky, zeleň, komunikace, inženýrské sítě atd.) získat odpovídající záruku právní vymahatelnosti skutečné realizace dohodnuté spoluúčasti stavebníků na rozvoji obce Prezentace z konference ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články