S radostí oznamujeme, že dne 19.listopadu roku 2018 se na Žofíně podařilo to, co jsme našim voličům s nadějí slibovali

24. 11. 2018
S radostí oznamujeme, že dne 19.listopadu roku 2018 se na Žofíně podařilo to, co jsme našim voličům s nadějí slibovali

Vážení spoluobčané,

S radostí oznamujeme, že dne 19.listopadu roku 2018 se na Žofíně podařilo to, co jsme našim voličům s nadějí slibovali.

Povedlo se naplnit sen mnohých a prakticky začal proces očišťování úřadu. Na radnici konečně zasedla svěží koalice složená z členů iniciativy Praha 1 sobě v čele s lídrem Pavlem Čižinským ( Praha 1 sobě ), který se stal starostou Prahy 1 a který bude mít na starosti sociální věci, zdravotnictví, chod úřadu a komunikaci s veřejností. Dále Petrem Hejmou ( My co tady žijeme ), který se stal 1. místostarostou a bude mít na starosti územní rozvoj a výstavbu a zástupcem Pirátské strany v koalici Pavlem Nazarským, který se stal 2. místostarostou a bude mít na starosti školství a témata otevřené radnice a participace.

Byla také zvolena nová Rada zastupitelstva ve které jsou: Vladan Brož ( Praha 1 sobě ), který bude mít na starosti finance , David Skála ( Praha 1 sobě ), který bude mít na starosti dopravu, zahraniční vztahy a neinvestiční aktivity na území městské památkové rezervace v samosprávném území Prahy 1 Petr Kučera ( Zelená pro jedničku ), David Bodeček ( Piráti ), který bude mít na starosti celou oblast majetku, a Petr Burgr ( My co tady žijeme ),který bude mít na starosti kulturu.

Mimo RMČ pak zástupce P1S obsadí funkci uvolněného člena zastupitelstva, totiž předsedy Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, kterým bude Martin Špaček ( Praha 1 sobě ). Michal Caban obsadí funkci neuvolněného člena zastupitelstva, totiž předsedy Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace. Tomáš Vích ( Piráti ) bude předsedou Komise pro územní rozvoj a Komise pro životní prostředí. další zastupitelé jsou : Jitka Nazarská, Martin Kotas, Amálie Počarovská, Valerie Talacko,

Koalice je odhodlána vhodně a transparentně řešit veškeré svízelnosti napáchané v minulosti a je odhodlaná pracovat dobře, transparentně a vstřícně k svým voličům. Do budoucna se tedy již nebude muset občan Prahy 1 cítit na úřadě, který ho má zastupovat jako nezvaný návštěvník, jak tomu často bylo doposud. Od nynějška bude také možnost sledovat společná jednání zastupitelstva on-line nebo i později kdykoliv ze záznamu.

Link na první zasedání najdete zde

To je jeden z prvních kroků otevření radnice občanům, každý bude moci sledovat co se na zastupitelstvu děje bud přímo na místě ( jednání jsou veřejná ) nebo z domova a sám vidět kdo a jak jedná, hlasuje a vystupuje.

Historická část Prahy, která je od nepaměti jakousi hlavní osou celé Země se tedy už nemusí stydět za své vedení a za nemorální jednání, tak jak jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti, ale může směle zahájit kroky k očištění nedobrého jména úřadu a vést Prahu 1 tak jak je třeba. Tedy s jasnou a čistou morálkou, s ohledem na skutečné zájmy veřejné a pro blaho občanů i návštěvníků… Držme si tedy všichni vzájemně palce a nebojme se každý přiložit ruku k dobrému společnému dílu. Naši předkové nám zanechali mimořádné bohatství kulturní, materiální i duchovní a je třeba tedy myslet na to, že zastupitelský úřad musí vytvořit nejvhodnější podmínky pro další rozvoj tak, aby i další generace mohly z tohoto odkazu bez uzardění čerpat a hrdě se k němu hlásit.

Ladislav Štěpán Rick

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články