Okusování Petřína

Okusování Petřína

Mám obavy o komplex zahrad vrchu Petřína. Když se hýbe s jeho hranicemi, někdo na něj má zálusk. Samo se to neděje. Administrativní hranice Petřína je vhodné zvětšit, ne zmenšit.

Komplex zahrad vrchu Petřína

Koncem října vyzval pražský Institut plánování a rozvoje veřejnost k připomínkování zadání Celkové koncepce vrchu Petřín, termín je do blížícího se 12. 11. 2020. Vše vypadá na první pohled super. Po loňských nepokojích na Malé Straně, kdy místní obyvatelé sepsali petici Petřín pro život a zablokovali výstavbu záchodků a zázemí techniky a vyjádřili hlasitý nesouhlas s kácením v Lobkovické zahradě, protože měli obavu o ten svatý klid ve stínu stromů, který lze na Petříně zažít, přistoupilo vedení města k zadání návrhu nové Celkové koncepce vrchu Petřín, která je teď dána k připomínkování občany. Zadání je opravdu pěkně sepsané, respektuje zájmy místních spolků a jedinečnost a různorodost petřínských zahrad, kde se mísí ovocné sady s lesoparkem. Park navštěvují krom turistů jak rodiče s dětmi, tak senioři, milenci, pejskaři či sportovci utužující si kondičku. Je zmíněno živé hydrogeologické podloží, možnost využití bohaté spodní vody pro park, i to, že zde na starých stromech žije největší český brouk roháč obecný. Co mne ale mate a alarmuje moji pozornost zastupitele a urbanisty, je to, že se na řadě míst flexibilně mění hranice parku. A co je nejhorší, že tato základní věc není v zadání koncepce zmíněná ani jedním slovem!

2020-11-04-okusovani-petrina-1.jpg

Hranice Petřína, která je ta pravá?

Když jsem to zjistil, dobrý dojem z psaného textu zadání koncepce byl pryč. Je v tom, jak v celém metropolitním plánu, opět jeden velký flexibilní chaos. Žádná hranice není pevná. Když porovnáváte dostupné zdroje, každý říká něco jiného. Jinou hranici Petřína naleznete na stránkách magistrátu jinou v územně analytických podkladech, jiná je v platném územním plánu, jiná v návrhu Metropolitního plánu a jiná v zadání Celkové koncepce vrchu Petřín. Jiná na Wikipedii. Nový návrh zadání koncepce naznačuje divnou věc, že je možné zastavět výhled z Úvozu. Nebo je to nepřesnost kresby? Návrh Metropolitního plánu, jak jsem zjistil už v roce 2018, umožňuje zastavět zelené plochy strahovských bastionů, strahovského zahradnictví, zahrady mezi Vlašskou a Jánským vrškem stejně jako Schönbornskou a vedlejší Vratislavskou zahradu u amerického velvyslanectví. Něco se děje i se zahradou Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené na smíchovském jižním konci Petřína.

Protože u Pirátů v Praze 1 slyšíme trávu růst, zaznamenali jsme tyto pohyby hranic zastavitelnosti petřínských zahrad, a když byl v létě 2018 čas připomínkování návrhu metropolitního plánu, nakreslil jsem jednoduchou problémovou mapku a podali jsme připomínky k Petřínu stejně jako k nově zastavitelným zeleným a sportovním pozemkům na pravém břehu, kde se objevily návrhy zastavět hřiště Na Františku nebo v Masné nebo náměstí Miloše Formana s dech beroucím tvrzením autora plánu, že jsou to proluky. No nejsou.

Pro život v opravdu hustě zastavěném tvrdém jádru památkové rezervace jsou parky existenční nutností. Nejen, že jsou krásné a skvěle se v nich relaxuje s výhledy na panorama řeky, střech a věží, hlavní je, že zásobují závětří v kotlině kyslíkem, filtrují vzduch a chladí a provoňují zdejší letní vedra. Předložené zadání Koncepce vrchu Petřína hovoří o 78 hektarech parku. Zdejší na sebe navazující zahrady ale mají společně více jak 100 hektarů, o jejichž synergii by bylo nešťastné přijít. Domnívám se, že petřínský park by měl zahrnovat kompletně všechny zde existující porosty na sebe přiléhajících zahrad, že je třeba se o ně vědomě starat a chránit je pro nás i pro potomky. Petřín je důležité fixovat jako jeden úžasný celek. Požár chrámu sv. archanděla Michaela je nám smutným varováním, že se ztráta opatrnosti a péče nevyplácí.

Pravobřežní závidí levobřežním jejich zelené horizonty, jejich levou plíci. Snažíme se otevřít diskuzi, že území okolo severojižní magistrály nemusí být totálně zastavěné, ale že by zde raději měla vzniknout pravá plíce centra, Pražský Central Park, který by spojil Vrchlického sady s Riegrovými, Vítkovem, Těšnovem a Štvanicí a ideálně spojil i Prahu 7, tj. Letnou a Stromovku. Ostatní části města tyto zelené frontální pasáže mají a je to vždy to, na co jsou místní hrdí a za co jsou šťastní. Věřím, že se podaří komplex zahrad Petřína spojit do jednoho velkého a pestrého celku a fixovat jej tak již natrvalo. Prosím chraňme Petřín, je krásný!

2020-11-04-okusovani-petrina-1.jpg

Karpatský chrám sv. archanděla Michaela shořel na státní svátek 28. 10. 2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články