Normální je pomáhat Piráti vybrali částku 10 100

30. 01. 2019
Normální je pomáhat Piráti vybrali částku 10 100

Slovo „nocleženka“ provázelo celý vánoční večírek, který pražští a středočeští Piráti pořádali koncem prosince ve spřátelém klubu Země na Praze 5. Dobrovolné vstupné přineslo přesně tuto sumu a tímto ještě jednou děkujeme všem, kdož přišli, bavili se a přispěli.

Nocleženka je projekt Armády spásy, díky kterému lze podpořit konkrétního člověka bez přístřeší. Ten tak tak může díky tomuto daru strávit noc v teple noclehárny. Nejde však jen o přespání, člověk bez domova má v rámci noclehu zajištěno i teplé jídlo a může provést hygienu.

V současné době jsou v projektu Nocleženky zapojeny téměř všechny noclehárny Armády spásy v devíti městech v republice.

Naše peníze směřovaly ke konkrétním osobám na Prahu 1. Celou částku si převzala Pirátská zastupitelka Jitka Nazarská, která pak zakoupené Nocleženky předala sociálnímu kurátorovi Pavlu Pěnkavovi. Ten pečuje o lidi, kteří se pohybují převážně na Praze 1. a my tedy můžeme zjistit, ke komu konkrétně se naše pomoc dostala.

Není to samozřejmě jediná forma pomoci, kterou Piráti lidem potřebným poskytují. Vánoční večírky se staly tradicí – v předloňském roce se vybralo rovněž několik tisíc korun, díky kterým jsme mohli po řadu týdnů pořádat naši akci Guláš pro potřebné. Ta se natolik ujala, že nyní máme za sebou již třicáté vaření a třicáté setkání s lidmi bez přístřeší na Hlavním nádraží na Praze 1.

Pomáhat lze různě. Jako příklad mohu uvést i naši poslankyni Olgu Richterovou, která prostřednictvím svého transparentního účtu poskytuje pomoc mnoha organizacím.

Pokud nemáte možnost zapojit se do konkrétní aktivity, i malá částka zaslaná na jakýkoliv sociální projekt je velkou pomocí.

Piráti tímto děkují, protože pomáhat je normální.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články