Předprázdninová setkání s občany Prahy 1, ukazaly se nejpalčivější problémy na Praze 1

23. 05. 2018
Předprázdninová setkání s občany Prahy 1, ukazaly se nejpalčivější problémy na Praze 1

Předprázdninová setkání s občany Prahy 1 Ukazaly se nejpalčivější problémy na Praze 1.

Předkládáme pár vzorků

Praha 1 je velmi specifická a v mnohém se hodně odlišuje od jiných městských částí. Má poměrně málo stálých obyvatel, velké množství turistů a krásných památek. Také má svoje specifické problémy.

Napřiklad na druhém setkání jsme se především zamýšleli nad problematikou bezdomovectví a podnikání v této oblasti. Vrchlického sady u Hlavního nádraží jsou v denních i nočních hodinách obleženy lidmi v nouzi. Víme, že náš pravidelný nedělní „Guláš“ pomáhá, ale samotný problém neřeší. Řešení musí být komplexní. Předně v prevenci ztráty bydlení a ve zvýšení počtu menších denních stacionářů, kde budou k dispozici sociální pracovníci. Další diskuze otevřela nejpalčivější problém Prahy 1, kterým je sdílené bydlení. Prakticky všichni zúčastnění mají špatné zkušenosti s tímto fenoménem. Máme již určité návrhy v rámci úprav AIRBNB. Poslední květnové setkání proběhlo opět v duchu sdíleného bydlení. Dověděli jsme se, že i v domech SVJ se spoluúčastí MČ, je situace naprosto bezútěšná. V centru se s pěkným počasím na ulicích čím dál častěji objevuje „Šlapací bar“, který se projíždí úzkými ulicemi centra Prahy a tvoří zácpy. Nejhorší je ale pro občany Prahy 1 hluk, plynoucí z troubících aut a řvoucích opilců. Týden na to proběhla diskuse na žhavé téma parkování Prahy 1, i když kupodivu v okolí Malostranského náměstí si lidé na nedostatek parkovacích míst nestěžují. (Viz. foto 5) Na otevřené setkání s občany dorazil i Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib. Přidal i pár informací o dění na magistrátu a svých plánech. Někteří hosté byli z jiných částí Prahy a přišli se podívat jen ze zvědavosti. Mluvilo se proto i o společných problémech, jako například o chystaném projektu na obnovu Masarykova nádraží a dalších developerských záměrech. Samozřejmě přišla řeč i na ochranu kulturního dědictví a vizuálním smogu v památkově chráněných zónách.

Na posledním setkání bylo několik horkých témat a tak není divu, že se setkání prodloužilo. Pokud bychom použili malou nadsázku, nebyla zde ani jedna vteřina rozpačitého ticha, neboť jedno téma střídalo druhé. Každý účastník měl možnost promluvit o sobě a hlavně o tom, co jej v srdci naší metropole a klenotu Evropy tíží či trápí. A tak došlo opět i na debatu o kritickému problému s nedostatkem parkovacích míst v centru Prahy.

A opět to sdílené bydlení. Chronická nemoc centra Prahy. Levné ubytování, nebo podvod? Další řečník zmínil to, že některé cestovní kanceláře se dohodly s majiteli domů, uživateli nájemních a soukromých bytů na tom, že skupinky zejména mladých ubytují „za nízkou cenu” právě v těchto bytech. S tím souvisí neustálé stížnosti sousedů na hluk a kravál v těchto “hotelových” bytech, kam se turisté vrací po půlnoci s láhvemi v rukách. „Mladí lidé pak popíjejí až do rána, pouštějí si nahlas hudbu, tancují a dupou, ale nikdo se tím nezabývá. I Městská Policie je bezradná. Když skupinka turistů odjede, nastoupí úklidová firma, aby byl ještě téhož dne byt připraven pro nové turisty.“ Piráti se shodli, že se jedná o obcházení a porušování živnostenského i stavebního zákona. Jeden z přítomných také upozornil na některé nájemní domy patřící přímo Praze 1, kde je veliký nepořádek, věčně rozbitých výtahů, rozbitá okna a na chodbách použité injekční jehly. Přeplněné popelnice, spousta netříděného odpadu. Nájemníci podali několik podnětů k nápravě, opět bez reakce úřadů.

Pirátská rekapitulace: Co ještě si necháme líbit? Dá se v centru ještě bydlet?

Po všech setkáních s občany je jisté, že problémů je spousta. Naprosto nejpalčivější problém Prahy 1 je „sdílené ubytování“. Současné vedení města problémy neřeší. Na možnostech řešení pracují piráti na komunální i parlamentní úrovni. Uvítáme vaše podněty. Každý se může podílet na naší politice.


Pirátské listy Praha 1 ke stažení zde (velikost 6,7 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články