První veřejné jednání Komise územního rozvoje Prahy

31. 01. 2019
První veřejné jednání Komise územního rozvoje Prahy

31.1. 2019 se uskutečnilo v Galerii 1 první veřejné jednání Komise územního rozvoje Prahy 1, které hledalo hlavní témata budoucího udržitelného rozvoje centra města. S Tomáš Raiter z něj máme radost, diskuze probíhala věcně a konstruktivně a v řadě témat nacházíme styčné body. A to nejen z hlediska podpory tramvají a zeleně a přesně mířených akupunkturních zásahů iniciujících život jednotlivých ulic a náměstí, ale i z hlediska zachování charakteru centra jako vládní, univerzitní a obytné čtvrti. Nad tím vším se vznáší společné vědomí, že když město nebude mít vizi, tak se stane obětí nebezpečných investic, které život postupně zahubí. Jako takové vnímáme hrozbu vyprázdněných paláců, kde dnes sídlí ministerstva. Komplexní řešení na rozvoj brownfieldu od Štvanice k Muzeu by ve spolupráci s Prahou 2, 3, 7 a 8 a samozřejmě s hlavním městem mohl jednou pro vždy vyřešit regulační plán vzešlý z mezinárodní urbanistické soutěže.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články