Radnice Prahy 1 kupčí s informacemi a porušuje zákon

23. 05. 2018
Radnice Prahy 1 kupčí s informacemi a porušuje zákon

Piráti z Prahy 1 se již od října 2016 obracejí na radnici Městské části Praha 1 se žádostmi o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Nabízí se klasická paralela boje s větrnými mlýny.

„Informace nám ze začátku skutečně poskytovali a nežádali za ně žádnou úhradu,“ říká David Bodeček, člen Pirátů z Prahy 1. Mimo jiné jsme zjistili, že Městská část Praha 1 realizovala nákup zboží a služeb za 28 milionů korun bez řádného výběrového řízení a prodávala bytové jednotky pod cenou obvyklou. Pronájmy prostor v nejdražší ulici v ČR nejsou realizovány transparentně a radnice podobné praktiky uplatňuje běžně.

Když se toho všeho chopila média, vedení radnice začalo bít na poplach. Ze strachu, že by ještě nějaké další nekalé praktiky vyšly najevo, se Městská část Praha 1 rozhodla, že poskytování informací zpoplatní natolik, aby se staly pro žadatele nedosažitelnými.

Radnice Prahy 1 v minulosti vyměřila Pirátům poplatek za poskytnutí informace ve výši 2,5 mil. Kč.

„Městská část i mně vyměřila částku za poskytnutí informace a to ve výši 43.083 Kč. Radnice platbu přijala 4.7.2018. Do dnešního dne jsem ale požadovanou ucelenou informaci, i přes své urgence, neobdržela,“ dodává JUDr. Michaela Šubrtová, která stejně jako Bodeček, bude za Piráty kandidovat při říjnových volbách do Zastupitelstva MČ Praha 1.

Od nesmyslného zpoplatňování po úplnou blokaci informací. Od února letošního roku pak Bodečkovi neposkytla ani jedinou informaci s odůvodněním, že se jedná o tzv. „zneužití práva“. Stejným způsobem pak postupovala i v případech, kdy žádost o informace podal někdo, kdo by s tímto žadatelem mohl být nějakým způsobem v kontaktu. Stížnosti nebo odvolání, které žadatelé podávají, shledává Magistrát hlavního města Prahy (který je nadřízeným orgánem Úřadu MČ Praha 1) důvodnými. Ve všech případech vrací věc k dalšímu řízení zpět na Prahu 1. V rámci interpelací jsme se tedy obrátili na starostu Lomeckého. Na zasedání zastupitelstva konaném dne 12. 6. 2018 jsme požádali o vysvětlení, proč úřad postupuje takto svévolně. Odpověď jsme do dnešního dne neobdrželi.

Lhali o 106, vysloužili si od Pirátů žalobu.

Na základě těchto skutečností Piráti žalují Prahu 1, která jim systematicky odmítá poskytovat informace. To je samozřejmě v rozporu se zákonem, jak už více než 20krát potvrdil pražský Magistrát.

„Záměr úředníků z Prahy 1 je zřejmý. Nechtějí, abychom do voleb získali jakékoliv další informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit současné koaliční strany. Úředníci tak porušují zákon ve prospěch konkrétních politických stran, a ještě takto systémovým způsobem. To je naprostá nehoráznost,“ říká Bodeček. Proto podal proti rozhodnutí Prahy 1 správní žalobu.

„Budeme také požadovat potrestání úředníků, kteří v zájmu koaličních stran porušují zákony. Výkon úřednické funkce musí být nestranný a musí vyvolávat důvěru ve veřejnou správu,“ dodává Bodeček.

Piráti změní přístup k informacím

S Piráty na radnici kupčení s informacemi rozhodně skončí. Chceme transparentnost a co nejvíce veřejně dostupných informací, aby „stošestku“ občané vůbec nemuseli používat a všechny informace si našli na webu Prahy 1.


Pirátské listy Praha 1 ke stažení zde (velikost 6,7 Mb).


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články