Kam kráčí Piráti Praha 1?

04. 04. 2023
Kam kráčí Piráti Praha 1?

Dlužíme vám krátkou rekapitulaci toho, co se děje v Praze 1 od listopadu loňského roku, kdy celostátní fórum ve svém hlasování zrušilo souhlasné stanovisko místního sdružení s vyjednanou koaliční smlouvou. Podle stěžovatele Jan Hrubeše se koalice skládá z příliš velkého počtu uvolněných funkcí, a to devíti uvolněných radních a sedmi uvolněných předsedů výborů. V některých případech je navíc duplicitní uvolněný radní a předseda komise ze stejné strany. Další výtky směřovaly ke konkrétním faktickým nedostatkům v koaliční smlouvě jako např. nemožnost koaličního zastupitele interpelovat radu.

Zastupitelský klub Pirátů Prahy 1 dostal za úkol dostat koaliční smlouvu do souladu s rozhodnutím celostátního fóra, což se zjednodušeně dá rozdělit na dvě potenciálně možná řešení. Jedním z nich bylo vypovězení koaliční smlouvy a vyjednání nové koalice, druhým pak zachování současné koalice s tím, že bude s koaličními partnery vyjednána změna, aby došlo k řešení sporných bodů. Snaha zastupitelského klubu však nebyla vyhodnocena jako dostatečná, proto ze strany stěžovatele došlo k podání podnětu pirátské rozhodčí komisi. Rozhodčí komise ve svém nálezu ze dne 25. února 2023 dospěla k názoru, že: „[Zastupitelé David Bodeček, Ivana Antalová a Martin Arden] vědomě udržovali protiprávní stav nevypovězením koaliční smlouvy po schválení mimořádného přezkumu rozhodnutí místního fóra Praha 1 a setrváním ve vedení městské části.“ Všem třem byla uložena pokuta v řádu několika tisíc korun. Rozhodčí komise však dala trojici zřejmě poslední šanci v následujících 30 dnech (později prodloužena o dalších 30 dní, pozn. red.) sjednat nápravu a vyhnout se tak vyloučení z Pirátské strany.

V závěru února se do situace vložilo předsednictvo krajského sdružení Praha, které považuje za žádoucí, aby byl nález rozhodčí komise respektován a naplněn. Proto byl znovu zvolen vyjednávací tým ve složení: předseda krajského sdružení Ondřej Chrást, zastupitelé Ivana Antalová, Martin Arden a Nikol Švecová. Vyjednávací tým dostal za úkol, aby jednal se současnými koaličními partnery o změně koaliční smlouvy (především snížení počtu uvolněných v radě) tak, aby zastupitelský klub již nebyl v konfliktu s rozhodnutím celostátního fóra. Toto vyjednávání je v současné chvíli na začátku, proto bychom neradi předjímali, jaký bude výsledek. Nicméně o výsledcích jednání bude vyjednávací tým včas informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pozvánka na zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 12.3.2024
11.03.2024

Pozvánka na zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 12.3.2024

Vážení občané Prahy 1, případně celé Prahy, pokud se zajímáte o osud nám. Miloše Formana, jehož revitalizace by měla proběhnout v návaznosti na rekonstrukci bývalého hotelu Intercontinentál, tak Vás zveme na zítřejší (12. 3. 2024)...