ŠÉFKA MAJETKU PRAHY 1 ODVOLÁNA - PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka (2/2019)

28. 01. 2019
ŠÉFKA MAJETKU PRAHY 1 ODVOLÁNA -  PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka (2/2019)

Oznamuji, že Rada městské části Praha 1 dne 29. ledna 2019 na svém mimořádném zasedání odvolala Ing. Zdeňku Tomíčkovou z funkce vedoucí Odboru technické a majetkové správy. Jedná se o pracovnici z mého týmu, proto považuji za nutné se k této záležitosti vyjádřit.

Jedním z mých cílů, když jsem přicházel na radnici, bylo přinést svěží vítr a změnu. Piráti a vlastně celá současná koalice to nazvala „otevřená“ radnice. Pro mě to není pouze transparentní hospodaření a v mém případě „vyčištění“ nepravostí, na které jsem upozorňoval poslední roky, ale i změna fungování směrem k občanům Prahy 1. Vstřícné, vřelé, nápomocné prostředí, kdy úřad tu bude pro občany. Ne občani pro úřad. Součástí této změny musí být nezbytně i změna interního klimatu na radnici. Příjemné pracovní prostředí, kdy celý tým bude spolupracovat je základem. Věřím, že spokojený pracovník radnice, pracující v týmu, přenese tuto pohodu i na občany, kteří se na nás v různých záležitostech obracejí. Tým, který si může důvěřovat, vážit si jeden druhého. Tým nepracující ve strachu a pod tlakem.

Spolupráce, loajalita a čestnost, … základní pravidla pro budování takového týmu. S tím jsem na radnici šel. Po celou dobu mého již dvouměsíčního působení ve funkci radního pro majetek a bytovou politiku jsem se o toto všechno snažil a snažit budu i nadále. Tím spíše, že po dvou měsících vidím, jak je práce úředníka náročná a často ne úplně správně ohodnocena, společností doceněna. I o to se budu zasazovat. Jsem rád, že to plno mých kolegů uvítalo. Bohužel ne všechny kolegy se mi ale o této nutné změně na radnici podařilo zatím přesvědčit. Změnilo se vedení radnice a bohužel nelze nadále pokračovat v tom, co se dělo v posledních letech v oblasti majetku a jeho správy.

Každý den procházím s kolegy desítky spisů a případů, kdy pro svou práci potřebuji relevantní podklady pro správná rozhodnutí. Pro správná doporučení pro Radu MČ Praha 1. Bohužel se mi stává, že dostávám podklady neúplné, nesprávné, zavádějící, chybné, se zpožděním, někdy vůbec. Podklady, které tedy vykazují základní a hrubé chyby. Chci věřit, že se to stává z nepozornosti, nebo z neznalosti. Že tato pochybení nejsou cíleným házením klacků pod nohy. Že chyby v předkládaných dokumentech nejsou cíleně předkládány za účelem zvýhodnění některých spoluobčanů, spolků, společností a zájmových skupin. Kdybych nebyl rozeným optimistou, tak bych tvrdil, že desítky případů tomu nasvědčují. Nebudu se ale nyní pouštět do podobné polemiky o tomto a už vůbec ne popisovat konkrétní případy. Bohužel tato manažerská pochybení paní vedoucí není možné nadále tolerovat. Proto jsem i já hlasoval pro její odvolání. Ing. Tomíčková pracuje na radnici 12 let, je tedy dostatečně zkušenou a znalou pracovni cí, kdy pochybení posledních měsíců a týdnů nelze již nadále tolerovat a omlouvat. Jsem si vědom, že někdo otevře diskusi o „čištění“ radnice a „vyřizování“ účtů. Důrazně se proti tomu předem ohrazuji. Udělal jsem tlustou čáru a všem nabídl „pomocnou“ ruku. Bohužel ne každý toto gesto ocenil a k mé lítosti využil proto, aby mohl pokračovat ve své práci pro Prahu 1. A Praha 1 nadále využívala zkušenosti toho, či onoho. Funkční tým je klíčem ke změně, kterou jsme všichni u voleb požadovali a bez schopnosti být týmovým hráčem není možné nic vybudovat. Ing. Tomíčková na pozici vedoucí pro mě bohužel není zárukou budování takového týmu. Ing Tomíčkové bude nabídnuta jiná pozice v rámci Úřadu MČ Praha 1. Novou pověřenou vedoucí se na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 stane Jana Perlíková Drdová, které přeji mnoho úspěchů. Na pozici vedoucí bude vypsáno výběrové řízení a již nyní se těším na budoucí spolupráci, nejenom s paní Perlíkovou Drdovou, ale i s novým vedoucím, který bude vybrán na základě výběrového řízení zcela otevřeného, pro nalezení ideálního kandidáta, který bude dohlížet na správu majetku na naší MČ Praha 1.

David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články