Krásné svátky a hodně štěstí do nového roku 2019

22. 12. 2018
Krásné svátky a hodně štěstí do nového roku 2019

Vážení přátelé.

Chci se s vámi podělit o průběh prvního měsíce na radnici Prahy 1. Mimo zastupitestvo, které byl o již o nline se událo hodně věcí.

S Tomášem Víchem jsme zašli do MŠ Řásnovka. Je to překrásná ško lka s ve lkými prostory. V této školce se plánovala investice 70 mil. Jednalo se o záměr zdvojnásobit počet tříd rozdělením stávajících na menší, úpravu zahrady a vybudování solné jeskyně ve sklepě. Zjistili jsme, že ani po jednom z těchto věcí vedení školky ani paní učitelky netouží a že to ani nevyžaduje žádná potřeba (kapacita je postačující a celkové uspořádání vyhovuje). Naopak se ukázala potřeba rekonstrukce elektroinstalací a menších úprav v interiéru.

Shrnutí

Potom jsem se sešel s panem architektem Karáskem ohledně projektu nového Domu dětí a mládeže v Truhlářské 8. Jedná se o záchranu kulturní památky za 80 miliónů korun. Cena byla již vysoutěžena minulým vedením. Zdá se sice vysoká, ale jsou tu požadavky památkářů (restaurátorské práce a dobové repliky), a pokud by stavb a dopadl a dle plánů, mělo by město plně zrekonstruovanou společenskou budovu s množstvím kluboven a dvěma opravdu velkými sály. Bez zajímavosti není ani to, že zde byla první modlitebna protestantských církví v době po tolerančním patentu Josefa II.

Shrnutí

S opozičními zastupiteli jsme se domluvili o složení výborů. V kontrolním výboru jsme opozici jsme nabídli 3 členy (ze 7) včetně předsedy. Opozice byla podobně vstřícná a nominovala akceptovatelné kandidáty. Ve finančním výboru jsme se dohodli na jednom místě pro opozici a jednom místě stálého hosta (bez hlasovacího práva, ale s možností dostávat všechny podklady k jednání výboru).

Shrnutí

V rámci participace jsem rozeslal dopis zaměstnancům našeho úřadu, v němž jsem je požádal, aby nám napsali své nápady a návrhy pro zlepšení a zpříjemnění práce. Připojený Google formulář se začal poměrně rychle plnit a je vidět, že námětů je dost - k 22.12 se sešlo 84 návrhů. Vybírám některé z nich - úprava pracovní doby, zaměstnanecké benefity, bufet v budově radnice a podobné. Podobný dopis jsem poslal i zaměstnancům škol.

V radě jsme schválili rozpočet příspěvkovým organizacím. Materiál mi perfektně připravilo oddělení školství, kde pracuje tým čtyř lidí. Pro rok 2019 připravují též rozpočet pro školství jako celek. Mou prioritou je odměňování pracovníků ve školách a hledáme možnosti, jak všem co nejv&i acute;ce přilepšit nad rámec tarifů. Během celého měsíce mi největší radost dávalo setkávání s dětmi, rodiči a učiteli při nejrůznějších předvánočních akcích.

Krásné svátky a hodně štěstí do nového roku 2019.

Pavel Nazarský - místostarosta pro oblast školství, otevřenou radnici a participaci.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články