Vyjádření Davida Bodečka (Radní pro majetek a bytovou politiku)

23. 07. 2019
Vyjádření Davida Bodečka (Radní pro majetek a bytovou politiku)

Ahoj, všem. Rád bych se ohradil proti dalším několika nepravdám, které byly uvedeny ve včerejším a v dnešním článku deníku Blesk, a rád bych se proti nim striktně vymezil.

Celý včerejší článek vyznívá mylným a zcela zavádějícím dojmem, že se jednalo o prodej bytu v Pařížské ulici (poukazuji primárně na věty: „Získat byt v Pařížské, nejdražší pražské ulici, není nemožné,“ nebo …“ Své kolegyni přihrál byt“). Ve skutečnosti se jedná o záměr na pronájem na 1 rok, a to již deset let prázdné části bytové jednotky, která je součástí úředně rozděleného bytu bez WC, koupelny, kuchyně a napojení na vodovod. Vše uvedené je společné pro obě části bytu se společnými měřidly. Stejně tak se “investigativní” novinář nezabývá tím, že městská část díky neobsazenosti zpětně přišla o částku více než 1 mil. Kč v případě, že by měsíční nájem byl ve výši 10.500 Kč. V případě měsíčního nájmu 17.500 Kč by se jednalo o částku přesahující 2 mil. Kč.

Osoba, které byla dle rozhodnutí celé rady Prahy 1 vybrána pro tuto část bytové jednotky - paní Š. K. , není členkou Pirátské strany. Do komunálních voleb kandidovala na posledním místě na Pirátské kandidátce na Praze 1 jako nestraník a samozřejmě jako obyvatel Prahy 1. Žádné společné osobní jednání s paní Š. K. se neodehrálo a neodehrává za zády Rady Prahy 1 – není to tudíž moje kolegyně.

Adresný záměr pronájmu nebyl stanoven z toho důvodu, jelikož Radě při jeho vypsání nebyl znám jakýkoli zájem o nabízenou část jednotky. Navíc je nutné uvést na pravou míru, že paní Š.K. sama přišla s vyšší nabídkou. A toto bylo prezentováno na Radě. Osobně jsem s přidělením pronájmu části bytové jednotky paní Š.K. od začátku nesouhlasil. Zároveň v podmínkách záměru je uvedeno, že cena není jediným hodnotícím kritériem. Ale vyhraje ta nejvhodnější nabídka. Tak se také stalo.

Další zásadní nepravdou uveřejněnou v článku je, že neúspěšným v záměru nikdo neoznámil jejich neúspěch z toho důvodu, že by padla vyšší nabídka. Ověřoval jsem tuto informaci. Ve skutečnosti jim byl příslušným odborem písemně zaslán dopis, ve kterém je uvedeno, že Rada městské části Praha 1 schválila uzavření nájemní smlouvy s jiným uchazečem.

Zveřejňuji kompletní odpovědí na dotazy redaktora k pronájmu části bytové jednotky na Pařížské ul.

Můžete Blesku popsat okolnosti výběru nájemce části bytové jednotky 131/9 v domě č.p. 131 v ulici Pařížská na Praze 1? Zejména podmínky výběru vítězné nabídky pocházející z nabídek obálkou metodou podávaných v dubnu tohoto roku. Záměr pronajmout bytovou jednotku 131/9 (resp. pouze její část) v domě č. p. 131 byl za řádných podmínek transparentně zveřejněn na webových stránkách Prahy 1 i na portálu hl. m. Prahy po dobu 30 dnů. Jedná se o část bytové jednotky vel. 2+0 o výměře 58 m2, se společnou chodbou, WC s nájemcem druhé části bytu. Nabídku podalo šest zájemců. S ohledem na technické podmínky bytu a sociální důvody byla Radou vybrána nájemkyně, se spolubydlící dcerou, která je zároveň spolubydlící druhé části administrativně rozdělené bytové jednotky. Nejvyšší cena není jediným hodnotícím kritériem výběru nájemců. Bez ohledu na tuto skutečnost výherkyně dodatečně navýšila nabídku na 17.500 Kč, na což měla právo a to bylo Radou akceptováno.

Následovaly doplňující dotazy:

  1. Proč tedy bylo výběrové řízení vůbec uspořádáno, když ve výsledku zcela postrádá smysl. Důležité je oddělit veřejnou soutěž na straně jedné a záměr dle zákona o obcích na straně druhé. Při vypsání záměru šlo o skutečnost, že se jedná o administrativně rozdělený byt, který je vhodné zcelit nebo alespoň obsadit lidmi, kteří spolu vyjdou. Jde o prevenci sousedských sporů. Obdobně se postupuje i u záměrů na nebytové prostory.

  2. Vzhledem k informaci “Nejvyšší cena není jediným hodnotícím kritériem výběru nájemců” - můžete mi tedy prosím zaslat ona zveřejněná kritéria a podmínky, které byly uvedeny při zahájení celého řízení? Požadované zasílám v příloze.

Jak jsem uvedl, nešlo o výběrové řízení, ale o moderovanou soutěž na straně poptávky, která městskou část nezavazovala k uzavření smlouvy, a která organizačně doprovodí zveřejněný záměr, který zákon blíže nekonkretizuje. Důležité je, vybrat nejvhodnějšího zájemce.

  1. Považujete za transparentní a formálně v pořádku, když je týden po otevření obálek s nabídkami někým z účastníků, kdo má přímou vazbu na p. Bodečka, částka navýšena na “potřebnou” k vítězství? Na rozhodnutí rady nemělo primárně vliv uchazečkou navýšená částka. V zájmu obce by mělo být, aby byly byty využívány a neležely (ani zčásti) ladem a aby společnou toaletu sdíleli pokud možno členové rodiny a ne osoby vzájemně cizí. Upozorňuji, že se jednalo, v rámci vypsaného záměru, o část bytové jednotky bez přívodu vody. Dále upozorňuji, že tato část bytové jednotky byla od roku 2008, vyjma roku 2010, a to až doposud, prázdná. Podmínky pro uchazeče neobsahovaly žádné hodnotící kritérium, tedy nešlo o to, získat nejvyšší nabídku a automaticky bez zvážení všech faktorů bytové politiky uzavřít smlouvu s kýmkoliv. V žádném případě nemělo vliv na rozhodnutí rady, že vybraná uchazečka byla na stejné kandidátní listině při loňských komunálních volbách. I přesto jsem na toto členy rady upozornil.

  2. Rada před zahájením řízení neznala “technické podmínky bytu a sociální důvody”? O základních technických podmínkách bytu byli členové rady seznámeni při schválení vypsaného záměru. V mezidobí, zejména v době prohlídek, došlo ke zjištění dalších skutečností, které byly členům rady odprezentovány při vyhodnocování záměru. Nejvhodnějším aspektem z pohledu zájmu městské části, s odkazem na podmínky, bylo podpořit obyvatele s kořeny v daném místě a preventivně působit na vznik sousedských sporů, taktéž na sociální aspekty. Tím byla radou vyhodnocena uchazečka, která měla rodinnou vazbu na nájemce obsazené administrativní části.

  3. Jak bylo relevantnímu výherci, panu A. Š., který nabídl 17 tisíc korun, zdůvodněno, že byt nezískal? Zpětnou vazbu zasílá příslušný majetkový odbor. Na základě získané informace z odboru byli všichni účastníci výběrového řízení seznámeni s výsledkem rozhodovacího procesu. Jak mi bylo sděleno, bez odůvodnění. Postupovalo se podle dříve “zaběhlých kolejí” a já bych v této záležitosti do budoucna, v rámci připravovaných nových pravidel, podmínek a systému, toto změnil. Rozhodnutí by neměla být dle mého názoru jen strohá úřední oznámení.

Mé vyjádření k dnešnímu článku.

V žádných 20 soukromých firmách jsem se neangažoval a žádné miliony z nich jsem nezískal. Byl jsem zaměstnancem pouze jedné společnosti a byla mi udělena prokura, jakožto druh plné moci. Z pozice zaměstnance jsem neměl žádné benefity z obchodů mého zaměstnavatele, proto je také na stránkách Hlídače státu uvedeno, že mám nepřímou vazbu. Činnost prokuristy byla po mém vstupu do politiky ukončena. V žádných smlouvách, které můj bývalý zaměstnavatel uzavřel, jsem nefiguroval, smlouvy jsem nesjednával, ani se jakkoli jinak nepodílel. Jedná se opět o informace vymyšlené ve vztahu k mé osobě.

Pevně věřím, že redakci brzy dojde složka nepravdivých a zavádějících informací, které na mě posbírali z řad opozice a osob, které jsem asi odhalováním kauz bývalého vedení radnice šlápnul do vosího hnízda. Velkou částí mé práce je i fakt, že v politice denně čelíme fake news. Jako v tomto případě. U obou článků, které se v médiích objevily jsem zažádal o omluvu dle §10 tiskového zákona.

Toto vše, i to, co bude následovat, beru jako pomstu k záležitosti vztahující se k pletichám a spekulativním prodejům bytů na Praze 1 a to v minulém a v předminulém volebním období s počtem 37 obviněných.

Děkuji všem, kteří do mě vložili svou důvěru a podporují mě! Jsem tu pro to, abych odváděl dobrou práci pro občany a s tímto velkým záměrem jsem do politiky vstoupil.

Vyjádření Pirátské listy:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články