Druhé zastupitelstvo Prahy 1 s online přenosem a vánoční tematikou

06. 12. 2018
Druhé zastupitelstvo Prahy 1 s online přenosem a vánoční tematikou

Zajistili jsme více prostoru pro veřejnost, čas pro interpelace je vyčleněn od 18:00 do 19:00. Online stream bude dostupný od 16:00.

A konečně - zveme všechny zájemce o veřejné dění v centru metropole, aby po skončení schůze zastupitelstva zůstali na sklenku svařeného vína, kus řeči a cukroví. I nějaké ty vánoční melodie zazní.

Program schůze:

  • Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
  • Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
  • Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2019
  • Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
  • Revokace části usnesení č. UZ18_0003 ze dne 19.11.2018 - oprava stanovení funkce, která bude vykonávána dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1
  • Oprava písařské chyby v usnesení č. UZ18_0644 ze dne 11.09.2018 - prodej bytové jednotky č. 1604/10 v domě Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky
  • Volba členů Finančního výboru

Různé

  • Volba předsedy a členů Kontrolního výboru
  • Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení

Míst na sezení ale přesto není mnoho, pokud chcete mít to své jisté, přijďte včas. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články