PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Začínám tento status tím, že si uvědomuji, že mé zprávy nečtou pouze “fanoušci”, ale i ti, kteří hledají cokoli, co by využili proti mně. Nejenom profesně, ale i soukromě. Ne každý fandí rozkrývání lumpáren, na které jsem poslední dva roky vytrvale poukazoval. Pak je tu skupina, která mne v dobré víře upozorňuje, že zveřejňováním některých informací si mohu uškodi t. Vn&ia cute;mám názory a doporučení, a přemýšlím nad nimi. Děkuji za ně! A pak mne zde kontrolují jednotlivci, kteří mají velký problém - možná nejen se mnou, ale i sami se sebou. Při osobním kontaktu se na mne usmívají, “mezi čtyřma očima” mne chválí, a přitom vím, jak se o mne nevhodně vyjadřují, kritizují a dělají vše proto, abych chyboval. Tato individua netrpělivě čekají, kdy zde zase co zveřejním, aby následovala jejich “haló-akce” v přeposílání mnou zveřejněných statusů. Ubezpečuji, že informace budu i nadále zveřejňovat, průběžně všechny informovat, a přístup na svůj soukromý facebook neuzavřu pro ty, které nemám mezi svými fcb přáteli a to tak, jak někteří požadují. To, co dělám na ÚMČ Praha 1 mě baví, je to práce nevděčná, ale potřebná a jsem rád za ty mnohé, které řadím mezi své přátele a kteří mě podporují, chá pou a dr ží palce. Čím dál více jsem přesvědčen, že ty lze najít i na radnici Prahy 1.

Svoji první letošní “pracovní” zprávu zde na facebook vkládám s přáním, kdy ještě jednou všem přeji příjemný a zdravý rok 2019. Ten pro některé z nás bude náročný, ale jak jsem každoročně přesvědčen, dobře dopadne pro ty, kteří nebudou vymýšlet lsti a podrazy. Uplynulé pondělí jsem se po dovolené vrátil do své kanceláře. Tím, že jsem měl možnost v době nepřítomnosti komunikovat s kolegy, a byl jsem i pracovně činný po celou tuto dobu své absence, nebyl návrat tak náročný, pokud tedy pominu časové možnosti. Ty jsou v současné době mým velkým nepřítelem a já doposud nebyl schopen s některými oslavit loňské Vánoce.

Nyní již k právě skončenému pracovnímu týdnu.

Absolvoval jsem schůzky s občany mající zájem o nebytové i bytové prostory, navštívil jsem jako host magistrátní Výbor pro bydlení. Zde jsem si vyslechl prezentaci Ing. Arch. Lukáše Kolha a to k současnému stavu problematiky bytové výstavby v Praze, dále prezentaci Odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) o výkonu bytové a sociální politiky; prezentaci bytové v&yacu te;stavb y Hl. m. Prahy (HMP) a to Investičním odborem MHMP; a v neposlední řadě jsem získal informace o správě majetku HMP Odborem hospodaření s majetkem MHMP. Zajímavá pro mne byla informace, že MHMP pouze na Praze 1 a na Praze 2 vybírá od svých nájemníků, kterým pronajímá městské byty, tržní nájemné.

Ve středu se uskutečnilo první setkání Komise obecního majetku, jejíž složení je kvalitní a pro mne velmi prospěšné. Mohu se jako člen mnohému naučit a hlavně se seznámit s děním na Praze 1 po jiné stránce, než jsou jen procházky Prahou 1 a informace získané od úředníků či z osobních schůzek s občany. Ocenil jsem věcné diskuze, byť čas neumožnil projednat všechny naplá novan&ea cute; body z předloženého programu. Aniž bych zde zveřejňoval detaily z jednání komise, uvedu, že po vzájemném představení se probíhala diskuze nad návrhem na změnu jednacího řádu, který bude schvalovat Rada MČ Praha 1 jako celek pro všechny komise. Dohodli jsme se nad termíny setkávání se, které v prvním půl roce budou ve čtrnáctidenním cyklu. Pro “sesterskou” Komisi pro bydlení jsou již připraveny podněty pro úpravu cenové nájemní politiky na území Prahy 1. Urguji, jak jen mohu, aby Komise pro bydlení, společně s dalšími komisemi, do kterých ještě nebyli navoleni členové, měly co nejdříve své první setkání.

Uvědomuji si, že “třaskavým” tématem bude v následujících dnech uprava privatizačního procesu na Praze 1. Opakovaně jsem říkal, že jsem proti prodeji bytového fondu ze strany MČ Praha 1. Důležité je však se detailně seznámit se všemi případy, které v minulosti byly zahrnuty do privatizačního cyklu, a již nyní vím, že téměř každý případ je samostatným příběhem. Nespočet sms zpr&aac ute;v, e-mailů, dopisů a relativně i dost osobních setkání na toto téma mám již za sebou a uvědomuji si, že mnohé ještě před sebou. Je důležité mít fakta a až poté je vhodné přijít s finálními závěry. Proto jsem rád, že došlo k akceptaci finálního rozhodnutí do doby, než budou předloženy relevantní informace. Jsme ve stádiu, kdy je nutné si udržet bytový fond nehledě na částku, která by byla zájemcům nabídnuta pro privatizaci. Chápu naštvanost a zoufalství některých, že zatímco oni, žijící na Praze 1 desítky let nedostali možnost zprivatizovat byty, jiní k vlastnictví bytu - za velmi levnou cenu, přišli během pár měsíců. Nazývám formu získ&aacu te;v&aac ute;ní bytů v minulosti, zejména na Praze 1, jako novodobé veksláctví. Přijít k někomu se seznamem a nabídnout mu, ať si vybere o jaký byt má zájem, doufám, že je již za námi. Stejně tak levné pronájmy nebytových prostor pro nájemníky, kteří je přepronajimají za mnohem vyšší nájemné, a to na úkor Prahy 1 a jejich občanů, je neakceptovatelné! Zatímco jsme nyní nuceni řešit a vysvětlovat postupy s privatizací, které politické body ubírají, jiní se, coby rentiéři získávající prospěch z nefér pronajatého a vykšeftovaného majetku, smějí. Status je krátký na to, abych vše rozkryté sem “nasázel”. Domnív& aacute;m se, že by ani nezrarytější pesimista neveřil, že to je a byla realita minulé éry.

Je nutné, aby se velmi citlivě přistupovalo k zvyšování nájemného na Praze 1, které je v některých městských bytech velmi nízké. Byl bych rád, kdyby se zohledňovali ti, kteří dlouhodobě na Praze 1 žijí. Tržní nájemné by se mělo uplatňovat u nájemních vztahů, které bude vysoutěženo a bude tak umožněno vytvořit bytovou politiku, která bude založena na logických aspektech napravi t souča sný tragický stav ovlivněný nelegální formou krátkodobých pronájmů. Je nutné přihlížet ke kvalitě bytového fondu, neboť mnohé byty jsou v dezolátním stavu.

V případě úprav privatizačního procesu je nezbytné, aby se MČ Praha 1 podílela na opravě nemovitostí, do kterých bylo léta pouze minimálně investováno a to s ohledem na možnou budoucí privatizaci. Budu rád, když bych získal podporu svých kolegů, na nutnost navýšení částky pro tzv. ekonomickou činnost, ze které jsou hrazeny opravy městského majetku.

Současná koalice, a já věřím, že i s podporou opozice, bude dělat maximum pro minimalizování provozu nelegálního sdíleného ubytování, které fakticky sdíleným ubytováním není. Nutno však si uvědomit, že někteří majitelé bytů - zejména z oblasti ul. Dlouhá, Masná, Rybná, a jim přidružených ulic, nejsou schopni své byty dlouhodobě pronajmout, neboť nočn&i acute; h luk jim potenciální dlouhodobé nájemce odrazuje poté, co sami majitelé byli nuceni se z uvedené lokality odstěhovat. Je důležité vytvořit systém spolupráce s PČR, s MěPol, s plánovaným nočním starostou, ale i s majiteli podniků s noční otevírací dobou, jak napravit naprosto neakceptovatelnou formu nočního života v některých lokalitách Prahy 1, jejímž nevhodným příkladem je zmíněná ul. Dlouhá a její okolí.

Zajímavostí v rámci uplynulého týdne, kterou jsem se zabýval, byla např. problematika tenisových kurtů na Hradčanech, kterou v následujících týdnech budeme řešit se starostou a se Sokolem Malá Strana.

Na úterní Radě MČ Praha 1 byly schváleny tyto mnou předkládané tisky, které z větší části byly zpracované úředníky z Odboru technické a majetkové správy. Jednalo se o přijetí informace k práci a k financím projektu “Oprava dvorních pavlačí na Václavském náměstí 14”, se souhlasem uzavření dohody o splátkách pro společnost, která stavbu nedokon čila a musel se závěr zakázky realizovat přes její subdodavatele. Částka za vícepráce a penále, v souhrnné výši 1,181.519 Kč, bude rozložena do 12 měsíčních splátek. Je vyhlášen záměr na pronájem prostor na adrese U Lužického semináře 26, s výměrou 60 m2, v 2. podzemním podlaží. Účelem nájmu je ateliér.

Rada souhlasila s ukončením nájmu nebytového prostoru na adrese Všehrdova 21 k 31.1.2019. Jedná se o 16 m2 prostor, kde se realizovaly krejčovské služby. Prostor bude od února volný.

Mimo Radu MČ Praha 1 oznamuji, že se vyhlašuje výběrové řízení na znalce, kteří budou oceňovat nemovitosti na Praze 1.

Včera jsem měl tu možnost a čest položit kytičku a uctít památku Jana Palacha. Necítím se povolán na toto téma zde nikterak polemizovat. Snad jen za mě. Jeho odvaha by měla být vzorem pro mnohé z nás. Myslím si, že každý by měl bojovat, pokud je přesvědčený o své pravdě. Bojovat v rámci svých možností a schopností. Nebýt lhostejným. Možná si teď, více než kdy jindy v minulosti uvěd omuji, j ak křehká je svoboda a demokracie, kterou hodně z nás považuje za samozřejmost. Stačí se však kouknout nedaleko za naše hranice. Přeji si, aby situace boje za svobodu však nikdy nemusela dosáhnout stavu, který by končil smrtí. Potrestaní jsou pak na dlouhá léta bohužel i nejbližší.

Neděli jsem si chtěl užít procházkou po Praze 1. Rozhodl jsem se zmapovat jednu z velkých lumpáren, která potkala v roce 2014 tři rodiny na Praze 1, a to při rekonstrukci objektu Truhlářská 11. Majitel objektu se tehdy srabácky zbavil těchto rodin, které měly v domě nájemní smlouvu a to tak, že je doslova vyštval na ulici. Bylo mu jedno, že jedna z rodin má dvě malé děti, u druhé rodiny byla matka v osmém měsíci tÄ ›hotenst ví. Tehdejší vedení radnice pod vedením Oldřicha Lomeckého (ano, chválím tímto tehdejšího starostu) zajistilo všem těmto třem rodinám dočasné ubytování a to do doby, než majitel objektu dokončí rekonstrukci a rodiny zpět nastěhuje. To se již nestalo a bohužel ani nestane. Rodiny tak dodnes žijí v dočasně přidělených bytech, jejichž dočasný nájem, přidělený v krizové době městskou částí, skončí. Pro informaci přikládám vedle fotografií připomínající památku na Jana Palacha, i fotografie, ze kterých jde vidět zvěrstvo majitele nemovitosti, ve kterých nájemníky nechal bydlet. Na Truhlářské 11 se prostory, do kterých se měli nájemníci zpět nastěhovat, dnes pro naj&iacu te;mají za velmi lukrativní nájemné.

Na závěr jsem rád, že mohu zmínit, že se uzavírá jedna z kapitol, kterou jsem v posledním roce a půl řešil. Jedná se o akci “dodání nábytku na radnici Prahy 1 v letech 2012 - 2017” a to bez výběrového řízení, v hodnotě cca 28 mil. Kč. Úřad pro hospodářskou soutěž mi dal za pravdu. Pokuta, která je v těchto dnech na etapy udělována naší městské části je dal&sc aron;&ia cute;m důkazem toho, co se za nekalosti dělo za minulého vedení radnice. Bohužel jejich pochybení a pletichy uhradí současná radnice, když by bylo férové, aby byly uhrazeny předcházejícím vedením, neboť záležitost považuji za zcela politickou záležitost.

Pro zájemce, kteří se chtějí účastnit zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 připomínám, že to nejbližší zasedání se uskuteční v úterý 29. ledna 2019, od 16:00 hod., v Paláci Žofín, a opět s online přenosem na facebooku.

Přeji všem úspěšný start do letošního 4. kalendářního týdne a gratuluji tomu, kdo byl schopen a ochoten přečíst celý tento můj článek. David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články