Piráti z Prahy 1 požadují citlivější testování dětí na covid-19

11. 05. 2021
Piráti z Prahy 1 požadují citlivější testování dětí na covid-19

Praha 1, 11. května 2021 – Piráti z Prahy 1 požadují, aby vedení Prahy 1 spustilo pilotní projekt testování dětí a žáků metodou PCR testů odběrem z jejich slin. Zastupitel David Bodeček (Piráti) společně se zastupitelkou Amálií Počarovskou (Praha 1 sobě) předkládají k projednání materiál, který zastupitelstvo městské části Praha 1 projedná na svém zasedání 18. května. Pokud navržené usnesení bude schváleno, děti mateřských škol a žáci základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 1, se mohou těšit na změnu při svém testování. Dosavadní nepříjemné antigenní šťourací testy do nosu nahradí přesnější PCR testy.

„Zdraví a s ním související komfort dětí při jejich testování na covid-19 by měl být zájmem a prioritou všech dospělých. Na základě podnětu rodičů, kteří požadují změnu v testování svých dětí v mateřských a základních školách, jsme se obrátili na realizátora pilotního testování dětí v sousední pražské městské části, která využívá PCR testy za pomoci mnohem citlivější metody než je tomu u testů antigenních. Ty rozhodně nejsou ideálním řešením. Antigenní testy se využívají proto, že jsou levnější, nicméně jsou nepřesné a pro děti značně nepříjemné a bolestivé. Dětská sliznice při zanoření odběrové štěničky do nosu je mnohem jemnější a citlivější než u dospělého člověka. Při častém opakování může dojít ke krvácení. Existuje i hrozba náchylnějších infekcí. Do té doby, než stát pro školská zařízení zajistí PCR testy, je nutné, aby jejich absenci pro děti a žáky našich školek a škol zajistila naše městská část,“ říká k tomu Bodeček.

Bodeček s Počarovskou kromě zjištěných informací z pilotního projektu realizovaný na Praze 9 zahájili intenzivní komunikaci s některými z rodičů dětí, kteří požadují změnu testování. Zjišťovali důvody a vyhodnocovali možnosti, které by šly praktikovat na Praze 1. Za nejproblematičtější považují logistiku. Bodeček s Počarovskou upozorňují i na malé procento těch dětí a jejich rodičů, kteří doma nemají k dispozici internet. Ten je jedním z nástrojů administrativy nutného u pilotního projektu PCR testování. Na toto úskalí musí být ředitelé školek a škol upozornění. Nejdůležitější z uvedeného je potřeba, aby byla zajištěna logistika a načasování odběrů v návaznosti na okamžik vstupu dětí do budovy školy.

Úspora finančních prostředků při aplikaci PCR testu, která je v tuto chvíli nákladnější než jsou testy antigenní, by byla realizována tzv. „poolováním“ vzorků, kdy by byly současně vyšetřeny vzorky od deseti dětí. Pokud by byl jejich výsledek negativní, tak je všech deset dětí považováno za negativní. Pokud je výsledek skupiny pozitivní, muselo by se znovu individuálně vyšetřit všech deset jedinců. Při realizaci PCR testování je důležitá důvěra dětí, rodičů, pedagogů a úředníků, kteří by zajišťovali logistiku. Bodeček si pochvaluje v dané záležitosti spolupráce s Počarovskou a uvítal by, kdyby podpora pro předklad byla od celé současné politické reprezentace Prahy 1. Bodeček nabízí případnou osobní pomoc místostarostce Evě Špačkové, která oblast školství má ve své gesci.

„K dispozici máme písemné informace, jak si děti v rámci nutnosti samoodběru špejli rvaly až po rysku do nosu, což na nos dítěte s věkem 6–7 let je brutální. I tam, kde jsou odběry prováděny proškoleným personálem, se nic nemění na skutečnosti, že zásah odběru je, jak jsem uvedl, nepřesný, bolestivý a s možnými následky,“ uvádí Bodeček. Ten dále upozornil, jsou to odborníci, kteří uvádí, že antigenní testy zachytí mezi bezpříznakovými jedinci ani ne polovinu nakažených.

„Testy, které stát rozeslal do škol, patří podle studie Akademie věd k těm nejméně citlivým. Počet mateřských a základních škol zřízených Prahou 1 je prakticky stejný, jako je jejich počet na Praze 9. Obdobné je to i u počtu dětí a žáků. Praha 1 využívá při testování stejnou laboratoř jako Praha 9. Pokud PCR testy jsou realizované u dětí a žáků Prahou 9, je pro nás – politickou reprezentaci na Praze 1, ostudou, že naše děti necháváme testovat bolestivou a málo přesnou metodou. Je potřeba společnými silami toto co nejrychleji změnit,“ zakončil Bodeček své vyjádření.

Piráti z Prahy 1 jsou připraveni podpořit případnou změnu rozpočtu městské části Praha 1 pro rok 2021, na základě, níž bude moci probíhat PCR testování ve školách a školách zřízených Prahou 1

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články