Pirátské platy za rok 2019

12. 03. 2020
Pirátské platy za rok 2019

Odměny pirátských zastupitelů na MČ Praha 1

K měsíčním odměnám se nevyplácí žádné mimořádné odměny ani osobní ohodnocení

  • David Bodeček - 524 733,- Kč,- čistého - uvolněný radní
  • Tomáš Vích – 437 628,- Kč čistého - uvolněný předseda komise
  • Pavel Nazarský – 568 733,- Kč, čistého - uvolněný místostarosta
  • Jitka Nazarská – 175 871 Kč,- čistého - neuvolněná členka komisí, výborů, oddávající

Odměny členů Piráti Praha 1 v komisích a výborech (nezastupitelů) na MČ Praha 1

  • Olga Sklenářová – 5500,- Kč členka komisí
  • Jaroslava Nárožná – 5288,- Kč - členka komisí

Odměny členů Piráti Praha 1 z magistrátu hl. m. Prahy

  • Adam Zábranský - 1 237 224,- Kč hrubého - uvolněný radní

#Odměny členů Piráti Praha 11 v dozorčích a správních radách

  • Michal Štěpán – 300 000,- Kč hrubého - dozorčí rada DP

Odměny členů Piráti Praha 1 v komisích na jiných MČ

  • Tomaš Vích - 1 188,- Kč čistého - za komisi pro urbanismus na Praze 3
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články