Záchody Petřín. Přemístit WC nebo celý projekt pozastavit?

Záchody Petřín. Přemístit WC nebo celý projekt pozastavit?

Piráti konečně prosadili, aby se o záchodcích diskutovalo s veřejností. Zde ukážeme participaci v přímém přenosu. Slib petentům, že to projednáme s Magistrátem, plníme.

5.11.2019 byl zastupitelský klub Pirátů Prahy 1 jednat s kolegy Piráty na Magistrátu ohledně projednávané kauzy zástavby na Petříně. Stavba 7 záchodků a zázemí pro zahradníky vzbuzuje obavy místních obyvatel. Shodli jsme se, že je třeba tuto stavbu opětovně projednat s občany a otevřít prostor pro diskusi, jak jsme se usnesli na zasedání Zastupitelstva Prahy 1 dne 22.10. 2019. Ve hře je otázka pozastavení projektu nebo přemístění celé stavby na vhodnější místo.

Příští beseda „Petřín – komplex zahrad“ proběhne ve spolupráci zástupců Magistrátu a MČ Prahy 1 v pondělí 18.11. 2019 od 17:00 v sálu Baráčnické rychty, Tržiště 23. Pokud máte zájem o toto téma, přijďte, váš názor bude slyšet.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články