Prohlášení zastupitelského klubu Pirátů Prahy 1

03. 10. 2019
Prohlášení zastupitelského klubu Pirátů Prahy 1

Petřín je přírodní památka a je třeba si jej vážit a chránit jej nejen pro jeho historickou a přírodní hodnotu, ale i pro jeho rekreační hodnotu, kdy je to jedno z mála klidných míst v centru města. Proto i Piráti chápou tyto obavy místních, kteří jsou zaskočeni výstavbou veřejných WC a zázemí údržby parku a plánované branky a schodiště z Úvozu. Po všech diskuzích jsme došli k tomu, že není dobré pokoušet turisty k větší návštěvnosti zahrad a tento nový vstup nebyl v radě hlavního města i na naše doporučení z Prahy 1 přijat. Záchodky a zázemí ale považujeme na rozdíl od protestujících za přínosné, jak k dodržování hygieny v parku, tak k jeho kvalitní údržbě. Každopádně bude třeba hlídat, aby se záchodky nestaly zárodkem kavárny či hospůdky, která by klid Petřína přeměnila v Letenské terasy a zničila jeho meditativní klidové kouzlo. Reakce na petici – Za zachování přirozené vegetace – vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně.

Jestliže je zde tato petice občanů, která protestuje proti umístění zázemí udržovací techniky a WC právě na tomto místě, které je v majetku a správě HMP, která tento projekt dlouhodobě plánuje a financuje jeho realizaci, je nezbytné, aby HMP zvážila tuto petici a náležitě ji zohlednila.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články