Brána Prahy - start dialogu

01. 03. 2019
Brána Prahy - start dialogu

Členové komise (udržitelného) územního rozvoje Prahy 1 se při diskuzi o hlavních cílech na příští čtyři roky, které probíhá nově veřejně v prostoru Galerie 1 ve Štěpánské ulici, ve většině názorů shodli, že je nutné, aby Praha 1 měla jasnou vizi na rozvoj neutěšeného území podél magistrály od Štvanice po Muzeum, které je díky nádražím symbolickou „Bránou Prahy“ ale i její dnešní nepěknou vizitkou. Proto se hned na dalším jednání 28. února 2019 komise pod vedením Pirátů sociologa Tomáše Raitera a architekta Tomáše Vícha usnesla, že by se z dnešní magistrály měla stát plnohodnotná městská třída, že všechny stávající i budoucí projekty, které se dotčeného území týkají, nesmí být s touto ideou v rozporu a že si město i městská část Praha 1 musí zformulovat vlastní představu o budoucnosti tohoto mimořádně cenného území v okolí městské třídy. Nezbytným předpokladem tohoto kroku je zpracování urbanistické analýzy celého území, které komise doporučuje zadat např. prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc. z Ústavu prostorového plánování ČVUT v Praze. Je to sice malý, ale o to důležitější krok na cestě ke společnému hledání budoucí podoby tohoto exkluzivního prostoru na hranici památkové rezervace UNESCO.

Tomáš Vích, předseda komise k tomu říká: „Víte, v okamžiku, kdy si ujasníme noty na Praze 1, s Hlavním městem a se všemi sousedními městskými částmi, bude se nám všem daleko snadněji jednat jak s developery o komerční výstavbě, tak s Vládou o ministerských budovách nebo třeba i o Mediatéce 21. století, kterou si na této super adrese dokážeme představit. Je to start dialogu.“

1.3. 2019, Tomáš Vích

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...