KAMILE MOUČKOVÉ bylo Zastupitelstvem MČ Praha 1 odsouhlaseno udělení Čestného občanství Prahy 1

24. 04. 2019
KAMILE MOUČKOVÉ bylo Zastupitelstvem MČ Praha 1 odsouhlaseno udělení Čestného občanství Prahy 1

Dílčí informace z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, konaného dne 16.4.2019.

Máme velkou radost, že se povedlo navázat na snahy kolegů z ODS a to z minulosti, a to konkrétně s odkazem na zastupitelku Evu Špačkovou, a dnes konečně bylo schváleno výše uvedené ocenění osobě, které si nesmírně vážím za její upřímnost, odvahu a vzdor.

Koncem ledna 2019 jsem se rozhodl pro nominaci paní Moučkové a jsem nadšený, že dnes poté, co návrh byl diskutován dvakrát na příslušné komisi a následně i na jednání Rady MČ Praha 1, je “hotovo”. Děkuji všem těm, kteří návrh podpořili.

Zde pár vět, kterými jsem se snažil podpořit starostou Pavlem Čižinským předložený návrh. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že se mohu alespoň částečně podílet na tomto předloženém návrhu. Paní Kamila Moučková je jistě nejen pro mě osobností, která symbolizuje profesionalitu, sílu a odvahu, a udělením Čestného občanství Prahy 1 se jako zastupitelé symbolicky k těmto hodnotám přihlásíme. A zároveň také napravíme to, že naše dlouholetá spoluobčanka toto čestné ocenění dosud nemá. Paní Kamila Moučková si svými statečnými postoji, svojí nebojácností a bojem za pravdu vysloužila nenávist sovětských okupantů, kteří ji během srpnové okupace v roce 1968 odvlekli z televizního studia, i „znormalizovaného“ komunistického režimu, který ji později vyhnal z Československé televize, a to i přesto, že byla 1. ledna 1957 hlavní osobou prvních Televizních novin. Byla tou, kdo Československé televizi dal jiskru a profesionalitu.

Režim jí ale místo vděku dal nálepku nežádoucí a nepohodlné osoby a na dlouhá léta jí zničil slibně se rozvíjející kariéru.

Po Sametové revoluci mohla svůj šarm a um vynikajícího rétora uplatnit i během zasedání zastupitelstva naší městské části, jehož byla členkou poté, co získala v roce 1994 v komunálních volbách podporu voličů Prahy 1. Svoji profesionalitu prezentovala i jako oddávající na Staroměstské radnici, kde mnohé svým projevem naprosto nadchla. Pochvalné, ale často i kritické hodnocení doby porevoluční jsme mohli od paní Moučkové slýchat i posledních 30 let. Ne vše je ideální a paní Kamila se neobávala věci jasně pojmenovat. Dámy a pánové, milí kolegové,

tímto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu, neboť jsem přesvědčený, že navržená dáma si toto ocenění zaslouží. Paní Kamila je držitelem prezidentské Medaile Za zásluhy, získala také Čestné občanství hlavního města Prahy, a bylo by proto jistě logickým krokem, aby jí bylo uděleno i ocenění z místa, ve kterém trvale žije více než 68 let.

A bude nám určitě velkou ctí, pokud takové ocenění přijme. Věřím také, že za udělení tohoto „lidského titulu“ bude ráda a že si Čestného občanství Prahy 1 bude vážit stejně, jako si my vážíme jí. Myslím, že se všichni shodneme, že jsou chvíle, kdy člověk cítí obzvláštní radost, že může být zastupitelem, a tento pocit právě prožívám i já. Díky paní Kamile Moučkové, která je vaší i mojí sousedkou, spoluobčankou, a jak doufám, i nastávající „čestnou“ občankou.

David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...