PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

22. 02. 2019
PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře Davida Bodečka - radního pro majetek a bytovou politiku (10/2019).

PRŮCHOD SPÁLENÁ x OPATOVICKÁ

V úterý 19. února 2019 jsme vedli jednání se zástupci investora, který má v plánu rekonstruovat objekt na Opatovická 18 do podoby pětihvězdičkového hotelu. K projektu se bude vyjadřovat v rámci diskuze s investorem Odbor územního rozvoje s příslušným gesčním radním a s předsedou Komise pro územní rozvoj.

Mým úkolem společně s Odborem technické a majetkové správy bylo a je zajistit zachování průchodu ideálně smluvní dokumentací.

Závěr z jednání: průchod mezi ulicí Spálená a Opatovická zůstane zachován. MČ Praha 1 vyjednala s investory, aby došlo k uzavření “veřejnoprávní smlouvy” s odloženou účinností, tj. po vydání stavebního povolení.

Dále MČ Praha 1 vyjednala s investory uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s nebytovými prostory, které má ve svěřené správě MČ Praha 1. Chtěl bych zdůraznit, že pro obě strany schůzka byla vstřícným jednáním, kdy byla oboustranně deklarovaná vůle na vzájemné dohodě.

Požádal jsem investora, zda bych mohl prezentovat animace pro své fcb přátele. Byl mi dán souhlas.

David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...