PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

18. 02. 2019
PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku (6/2019). Tuto zprávu začnu poděkováním směrem k Odboru technické a majetkové správy. Nebýt informací od tohoto odboru, velmi obtížně bych zde cokoli zveřejňoval. Kolegové mi připravují materiály, ze kterých vybírám to, u čeho usoudím, že by mohlo být zajímavé a zároveň musím zvážit, zda se zveřejním tzv. “nevynáším” informace. V době GDPR a jiných nařízení se člověk bojí někde něco uvést, informovat. Děkuji tedy kolegům.

Školákům z Prahy 1 skončily jarní prázdniny. Na radnici jsme měli týden bez porad a odborných komisí, což však nahradily schůzky, které z větší části byly vyžádány našimi občany. Tedy jsme se nenudili, naopak. Ve čtvrtek mi udělal radost e-mail, ve kterém mi zástupce nájemce oznámil, že na Malé Straně, v ul. Mostecká 26, pouhý týden od převzetí našich nebytových prostor, byl otevřen obchod s dřevěnými výrobky. Nájemníkem se stala společnost AMADEA s.r.o., česká firma s mnohaletou tradicí výroby dřevěných ozdob a dekorací. Společnost zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby zdravotně postižené. Jejich motto je “vše co nabízíme, sami vyrábíme.” V e-mailu, který jsem obdržel, bylo napsáno: “v průběhu týdne nás navštívili snad všichni nájemníci, byli jsme tím velice mile překvapeni. Malá Strana je prý jak vesnice - všichni se tam znají.” Přeju nájemníkovi, aby se mu na Malé Straně líbilo. Jsem rád, že si ve výloze prodejny, přes prvotní nesouhlas, ponechal bankomat, který bude sloužit nejen turistům, ale i místním občanům. Proces výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v Mostecké 26 byl netypický a hodně zamotaný. Prvotní výběroré řízení bylo zrušeno poté, co Komise obecního majetku v minulém volebním období zazmatkovala. Následoval výběr vítěze přes tzv. “záměr”, kterému hrozilo také zrušení. Poté, co byl určen vítěz, snahou některých bylo, aby s vítězem nebyla podepsána smlouva. Podpis nájemní smlouvy byl realizován až čtvrt roku po zveřejnění výsledků. V mezidobí jsem zjišťoval a ověřoval informace. Jeden z účastníků “záměru”, nikoli však vítěz, se pokusil ve spolupráci s jednou z advokátních kanceláří prodat budoucí nájemní smlouvu k nebytovým prostorám v ul. Mostecká 26, a to za více než 5 mil. Kč! Byl to první případ, kdy jsem v pozici radního pro majek čelil silným tlakům, ale i atakům. Jedná se o první vzkaz těm, kteří se v minulosti na Praze 1 snažili “vekslovat” s byty a nebyty a díky minulé radnici se jim na tom dobře dařilo bohatnout a vydělávat. Prioritou současné koalice, snad i s pomocí některých zástupců z opozice ( i když uvidíme, zda i zde neplatí pravidlo, že starého psa novým kouskům nenaučíš), bude netolerovat nestandartní procesy v rámci jakýchkoli výběrových řízení. To, že nájemník výše uvedených prostor má smysl pro humor, dokládá jím odeslána fotografie z nově otevřené prodejny na Malé Straně.

Dále Vás chci informovat, že v nejbližší dnech budou vypsána čtyři otevřená výběrová řízení. Uchazečům bude do nájmu nabídnuto 20 nebytových prostor, dále se bude doplňovat a obměňovat seznam soudních znalců na oceňování nemovitostí, stejně tak se bude obměňovat a doplňovat portfolio stavebních firem, a konečně se bude hledat nový šéf odboru majetku. Odkazy na výběrová řízení zde budu postupně prezentovat. Prozatím neznámou je realizace projektu “antigraffiti”. I v jeho případě, pokud bude realizován, se bude jednat o otevřené výběrové řízení.

K výběrovému řízení na nájem nebytových prostor dodávám, že až od následujícího výběrového řízení bude lhůta pro zveřejnění na úřední desce prodloužena z 20-ti na 30 dnů. Zcela nově se budou všichni účastníci obesílat informací o ukončení výběrového řízení či o ukončení “záměru”. Doposud se tak nedělo, a já budu našim úředníkům vděčný, pokud přijmou žádost na uvedenou změnu.

Hned z kraje následujícího týdne budeme jednat o novém pojištěním nemovitostí Prahy 1 ve svěřeném majetku naší městské části, proběhne setkání na téma zachování průchodu ul. Opatovická - ul. Spálená a to v souvislosti s přestavbou tiskárny v Opatovické ul. na hotel. Ten by měl mít kapacitu cca 420 lůžek, s parkovištěm pro 32 míst, se zrušením části parkovacích míst v ul. Černá. Průchod, za který musíme bojovat, existuje od roku 1884. Termín pro připomínky je 26. únor 2019. K dispozici je usnesení Komise územního rozvoje z roku 2016, že přestavba na hotel je možná za podmínky zachování průchodu. Přes Oddělení územního rozvoje a starostu bychom měli k územnímu řízení podat připomínky. Vstoupili jsme do jednání s majitelem, jehož zástupce nám minulý týden potvrdil, že podmínkou od “památkářů” pro výstavbu hotelu je zachování průchodu. Tento průchod je pro nás důležitý také z důvodu, že to je jediná přístupová spojnice k našemu nebytovému prostoru v budově Opatovická 20.

Jedna z přiložených fotografií navazuje na moji předcházející zprávu o sesuvu římsy ze střechy objektu v ul. Půtova - Stárkova - Petrská (Petrská 33). Oproti předcházející fotografii jde vidět, že byly vyvinuty práce, které mají zamezit dalšímu sesuvu nemovitosti a nemělo by tak dojít k ohrožení procházejících. Ve středu 20. února 2019 se po druhé setkají členové Komise pro bydlení. V programu jsou žádosti o prodloužení nájemních smluv, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu, odvolání proti rozhodnutí Rady MČ Praha 1 vypovědět nájemní smlouvu, žádost o vypsání manželky z nájemní smlouvy, žádost o byt, žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné, devět žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu bytu ze sociální rezervy, tři žádosti o prodloužení smlouvy o užívání obytné místnosti a stejně tak tři žádosti o uzavření prvotní smlouvy o užívání obytné místnosti.

Co se týká realizací v technicko správní agendě, které nás čekají, tak bych uvedl např. opravu havarijního stavu v objektu Na Poříčí 37 s opravou kočárkárny, doplnění padajících částí omítek, opravy podlahy, dále se bude na této adrese rekonstruovat vnitřní instalace vody a kanalizace. Ve Smečkách 25 dojde na základě havarijního stavu k opravě vstupního portálu a výkladců, bude provedena zámečnická oprava mříží a markýzy. Budou se opravovat výlohy na nebytové jednotce na Lodecké 2, rekonstruovat vnitřní instalace na Václavském náměstí 14. Nutná je oprava vzduchotechniky na Národní 35. Mezi další aktivity bude repase venkovních rolet na Struze 1, kde proběhne i výměna rozvodů a elektroinstalace. Na Opatovickou 20 se dodá a instaluje protiholubí hrotový systém, na Mezibranské 9, u naší nebytové jednotky, proběhnou sanační omítky pro odstranění vlhkosti, a následná malba, demontáž a montáž elektrokabelů.

Na závěr odměna v podobě informace pro ty, kteří dočetli status až sem. Víte, že Praha 1 má 1.346 obsazených nebytových prostor? Volných má okolo 190. A víte, kolik MČ Praha 1 vybere za rok na nájmech za nebytové prostory? Cca 420 mil. Kč. V případě, že se uplatní inflační doložka, která bude navržena, pak předešlé číslo se navýší o částku cca 13 mil. Kč. … Že jste to nevěděli? Tak teď už to víte. 🙂 S úctou a s přáním pohodového nového týdne Vás zdravím,

David

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...