PRAHA 1 NA JARNÍ ŠKOLE ZDRAVÝCH MĚST

04. 04. 2019
PRAHA 1 NA JARNÍ ŠKOLE ZDRAVÝCH MĚST

Jarní Škola Zdravých měst proběhla v Liberci ve dnech 20. až 22.3.2019. Za Prahu 1 se celostátního setkání účastnil místostarosta Pavel Nazarský (Piráti), který má na starosti kromě školství právě oblast participace a otevřeného města.

Účastníkům přinesla konference informace k dotacím a příklady dobré praxe z jiných měst a obcí. Letošní novinkou bylo diskusní setkání pro politiky. Ti zde spolu hovořili o tom, proč a jak zapojovat veřejnost, jak rozjet aktivity v úřadě, jak spolupracovat. Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, MA21, udržitelný rozvoj), trénovali komunikační dovednosti či testovali nabízené online nástroje.

Asociace NSZM je akreditovanou vzdělávací institucí pro veřejnou správu, vzdělávací programy jsou zaměřené na kvalitu územní veřejné správy. Škola NSZM ČR probíhá 3x ročně (jarní, letní, podzimní).

NSZM se problematice zdravých měst věnuje soustavně už 25 let. Jedná se zejména o vytváření fungující obce z hlediska vztahů municipality s občany. Z této spolupráce pak vznikají projekty na ozdravění města v klíčových oblastech (veřejný prostor, komunitní projekty zdraví, doprava, školství, péče o životní prostředí atd.). Tyto municipality systematicky podporují kvalitu veřejné správy s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví.

Zaměstnanci NSZM si plně uvědomují specifiku městské části Praha 1, nutnost přizpůsobit se v našem případě místním podmínkám berou jako výzvu a jsou ochotni intenzivně pomáhat naší radnici v našem strategickém cíli, tj. přivést do Prahy 1 zpět trvale žijící občany.

NSZM má propracované různé postupy, metodiky a strategie pro kooperaci s občany, které se pak hodí pro řešení různorodých problémů a ve kterých proškoluje koordinátory v jednotlivých obcích.

Vlastní praxí bez podpory NSZM by trvalo několik let, než by se taková municipalita přiblížila efektivitě v oblasti participace, jakou může vykazovat v několika měsících.

S poznatky z konference a s další rozsáhlou činností Národní sítě zdravých měst pro podporu municipalit, které dbají na zvyšování kvality života svých občanů, byli seznámeni členi Komise pro participaci. Ze závěrů jednání na komisi došlo k doporučení Radě MČ o přistoupení Prahy 1 k této síti. Nejen Zdravé MĚSTSKÉ ČÁSTI se setkají ke sdílení inspirací 11.4.v CAMPU (Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 2075/51).

Pozvání přijali zástupci městských částí Prahy i dalších velkých měst v Česku, jejich spolupracující organizace a instituce se zájmem o diskuzi kolem témat zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.

V dopoledním bloku vystoupí místostarosta MČ Praha 1 Pavel Nazarský (Piráti), s přednáškou Středověká kulisa v byznysu.

Všichni jste srdečně zváni. Registrace a program najdete zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...