PŘIDĚLENÍ GRANTŮ NA OPRAVU DOMOVNÍHO FONDU PRO ROK 2019 (GODF)

24. 04. 2019
PŘIDĚLENÍ GRANTŮ NA OPRAVU DOMOVNÍHO FONDU PRO ROK 2019 (GODF)

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém zasedání dne 16. dubna 2019 schválilo mnou předložený návrh na přidělení grantů v celkové hodnotě 19.187.000 Kč.

Grant byl přidělen na obnovu těchto objektů: Anežská 6 (690.000 Kč), Betlémská 9 (39.000 Kč), Elišky Krásnohorské 3 (345.000 Kč), Jakubská 14 (373.000 Kč), Karmelitská 15 (537.000 Kč), Karlova 30 (487.000 Kč), Karolíny Světlé 11 (600.000 Kč), Konviktská 10 (390.000 Kč), Kožná 16 (1.500.000 Kč), Krakovská 20 (1.500.000 Kč), Krocínova 5 (1.500.000 Kč), Masná 19 (320.000 Kč), Míšeňská 2 (620.000 Kč), Navrátilová 12 (231.000 Kč), Navrátilová 14 (754.000 Kč), Na struze 6 (280.000 Kč), Náprstkova 5 (1.500.000 Kč), Nerudova 45 (256.000 Kč), Růžová 11 (634.000 Kč), Růžová 16 (1.200.000 Kč), Řeznická 14 (600.000 Kč), Soukenická 32 (321.000 Kč), Thunovská 10 (240.000 Kč), Újezd 33 (280.000 Kč), Újezd 28 (1.500.000 Kč), Vojtěšská 3 (1.000.000 Kč), Vlašská 15 (1.490.000 Kč).

GODF pro rok 2019 byly schváleny Radou MČ Praha 1 dne 11.12.2018 a to včetně podmínek. Žádost o grant bylo možno podat pro letošní rok pouze na opravy vztažené k plášti domu (fasády, okna, vrata, střechy). Grant mohl být poskytnut maximálně do výše 50% skutečných nákladů na opravu. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele byla stanovena částkou 1.500.000 Kč.

Celkem bylo podáno 29 žádostí. U 3 žádostí byli jejich žadatelé vyzváni k doplnění požadovaných údajů. Komise pro nesplnění grantových podmínek vyřadila 1 žádost a to z důvodu její neúplnosti, a dále u 1 žádosti bylo zjištěno, že se žádost týká opravy vnitřního pláště a společných prostor domu. Z tohoto důvodu žádost nebyla posuzována a hodnocena.

Při plánování žadatelů byla uvedena celková částka na opravy a to ve výši 51 mil. Kč. Z 29 žadatelů v 10ti případech šlo o “nováčky”, kteří se v minulosti tohoto projektu neúčastnili. Ve 24 případech je MČ Praha 1 členem SVJ, které bylo žadatelem o grant.

PŘIDĚLENÍ GRANTŮ NA OPRAVU DOMOVNÍHO FONDU PRO ROK 2019 (GODF)

K navazujícímu harmonogramu. Do 30.6.2019 dojde k podpisu smluv, na základě kterých do 31.7.2019 bude žadatelům proplaceno 50 % přidělené dotační částky. K dokončení stavebních prací, které musely být započaty nejdříve 1. ledna 2019, musí dojít nejpozději k 31.10.2019. Do 8.11.2019 žadatelé musí odevzdat veškeré podklady a to tak, aby do 13.12.2019 mohly být provedeny kontroly staveb, a do 20.12.2019 mohla být vyplacena 2. polovina grantu. Ta v jiném případě by nebyla uhrazena, ba naopak, žadatel musí vrátit jeho první polovinu.

Na závěr si dovolím shrnout dosavadní průběh tohoto projektu, který na Praze 1 probíhá od roku 2008. Včetně letošního roku bylo podáno 615 žádostí. Uspělo cca 82% žadatelů, a přiděleno bylo 264 mil. Kč. Nutno dodat, že k přidělené částce 264 mil. Kč ze strany žadatelů bylo, resp. bude, nainvestováno pro zlepšení stavu domovního fondu na území Prahy 1, dalších 820 mil. Kč.

I když prozatím není snaha u mých kolegů v projektu pokračovat, já osobně jsem pro realizaci s upřednostněním pro ty, kteří se projektu v minulosti ještě neúčastnili. Důležité je, o realizaci grantu informovat mnohem dříve, než tomu bylo nyní a to s ohledem na nutné souhlasy dotčených orgánů a plánování vlastníků nemovitostí. “Papírová byrokracie” je na území Prahy 1, vzhledem k památkové zóně, neúprosná. Ideálním by bylo zahrnout do následujících let i revitalizaci dvorečků, které jsou součástí nemovitostí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...