KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY - Stanovisko pirátského klubu zastupitelů MČ Praha 1

17. 02. 2019
KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY - Stanovisko pirátského klubu zastupitelů MČ Praha 1

Krátkodobé pronájmy jsou zásadní problém MČ Praha 1. Považujeme je za hlavní příčinu úbytku trvale zde žijících obyvatel. Platforma sdíleného ubytování byla zneužita k inzerci a masivnímu poskytování ubytovacích služeb v bytových jednotkách. Ubytovací službu lze přitom legálně provozovat jen v prostorách speciálně k tomu účelu zkolaudovaných. Budeme podporovat a chránit občany Prahy 1, kteří používají své byty k dlouhodobému bydlení v souladu s právním řádem.

Aktivně se zapojíme do řešení negativních dopadů:

  1. Hluk a nepořádek v bytových domech. Historické centrum Prahy je přetíženo turistickým ruchem. To s sebou přinášelo už před vznikem fenoménu krátkodobých pronájmů nepohodlí, ale toto nepohodlí zůstávalo přede dveřmi domů – na ulici. Nyní se z ulice přestěhovalo přímo za dveře bytů, na chodby a do sousedních bytů. Bydlení v domě, ve kterém jsou byty využívány k poskytování služeb krátkodobého ubytování, vnímají stálí obyvatelé jako obtěžující a nebezpečné. Pohyb cizích osob v domě, rušení nočního klidu, devastace společných prostor, odpadové hospodářství a mnoho jiných problémů jsou pro občany bez pomoci radnice a kompetentních orgánů neřešitelné. Bezohlednost pronajímatelů a krátkodobě ubytovaných hostů překračuje často meze únosnosti.

  2. Přetížení centra turistickým ruchem. Krátkodobé pronájmy zlevnily, zatraktivnily a navýšily možnosti ubytování, a turistů v centru města razantně přibylo. Všechny evropské metropole se potýkají s tímto nárůstem a snaží se o regulaci. Kapacita veřejného prostoru, nejen plošná, ale zejména obslužná (úklid, toalety, doprava) nedostačuje tak razantnímu nárůstu počtu návštěvníků. Přibylo nevkusných a obtěžujících atrakcí. Rušení nočního klidu je každodenní realitou, která v centru města svou intenzitou překročila meze snesitelnosti pro místní obyvatele. Nedostatek bytů k bydlení, deformace cen bytů a nájemného. Podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů přináší majitelům bytů vyšší zisky než z klasických pronájmů a podnájmů, a této možnosti valná většina z nich využívá. Mnoho bytů (i celých domů) bylo koupeno přímo za tímto účelem, což výrazně snížilo nabídku bytů pro bydlení jako takové. To zvyšuje ceny bytů i nájmů, nejen v centru, ale i ve zbývajících částech Prahy. Tato skutečnost je v přímém rozporu s potřebou „dostupného bydlení“.

  3. Poplatky a daně. S poskytováním krátkodobých pronájmů jsou spojeny úniky daní a poplatků (lázeňských), které by regulérní ubytovací služby (hotely, penziony, hostely atd.) odváděly. Stejné platby by bylo možné nárokovat u poskytování služeb krátkodobého ubytování, kdyby byly provozovány legálně v prostorách k tomu účelu zkolaudovaných, což nejsou. Z tohoto důvodu je nutné nelegální podnikání sankcionovat.

  4. Bezpečnostní hledisko. Poskytovatelé regulérních ubytovacích služeb, jako jsou např. hotely, penziony a hostely, jsou dle zákona povinni vést návštěvní knihu hostů. Osobní údaje o hostech jako jsou např. jména, adresa trvalého bydliště, čísla dokladů včetně čísel víz, jsou povinni pravidelně poskytovat cizinecké policii. Od poskytovatelů služeb krátkodobého ubytování tato data chybí.

Naše stanovisko je v souladu s výsledky analýzy IPR: Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl.m. Prahy

Úklid Blankytu

Úklid Blankytu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...