Informace pro nájemníky městských bytů a nebytových prostor - valorizaci nájemného na Praze 1 pro rok 2019

24. 04. 2019
Informace pro nájemníky městských bytů a nebytových prostor - valorizaci nájemného na Praze 1 pro rok 2019

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka

Informace pro nájemníky městských bytů a nebytových prostor - valorizaci nájemného na Praze 1 pro rok 2019.

Vážení sousedé, Rada Městské části Praha 1 rozhodla o valorizaci nájemného u smluv za užívání bytů i nájemného u smluv za užívání nebytových prostorů. Valorizace bude v obou případech malá – 2,1 %, popř. 2,9 %, a to na základě sdělení Českého statistického úřadu.

Valorizace o 2,1 % se týká 196 bytů, z toho 27 sociálních, a 4 nebytových prostorů. Valorizace o 2,9 % se týká 341 bytů, z toho 8 sociálních, a 1 166 nebytových prostorů.

Ze strany některých zástupců Magistrátu hl. m. Prahy jsem byl v této souvislosti a ve spojitosti s Městskou částí Praha 1 upozorněn, že máme na Praze 1 jednu z nejnižších úrovní regulovaného nájemného v bytech v celém hlavním městě a že by bylo vhodné zvýšit nájemné v těchto bytech na úroveň v „místě obvyklou“. Pro Vaši informaci: cena obvyklá v současnosti činí na Praze 1 cca 350 až 450 korun/m2.

Jako radní MČ Praha 1 za majetek a bytovou politiku prozatím tento názor nesdílím, a to z několika důvodů:

  1. Každý byt je jiný a mnohé jsou z minulosti ve špatném stavu.
  2. Život v centru města je negativně ovlivněn řadou faktorů – intenzivní turistický ruch, dopravní zátěž, noční hluk, vysoké ceny… .
  3. MČ Praha 1 si váží starousedlíků, kteří navzdory všemu nadále ve svých bytech zůstávají, a chce stabilizovat počet stálých obyvatel.
  4. MČ Praha 1 nechápe správu bytového fondu jako byznys. Naopak nebytové prostory jsou pro ni důležitým finančním zdrojem.
  5. Aktuální valorizace se nyní netýká bytů se starými smlouvami, které umožňují navýšení nájemného jednou za tři roky, a to až o 20 %.

Milí sousedé,

mým cílem je, abychom finanční prostředky z nájemného, zejména pak prostředky získané valorizací, v maximální možné míře investovali zpět do oprav a zkvalitňování bytového i nebytového fondu. Budeme k tomu samozřejmě také využívat možné finance od Magistrátu hl. m. Prahy a ideálně i dotace z evropských fondů.

Zájmem Prahy 1 podle mě je, aby byla atraktivní i pro mladé rodiny s dětmi, učitele a další potřebné profese, stejně jako pro seniory, a to všechno jsou skupiny obyvatel, které si v drtivé většině nemohou dovolit platit vysoké nájemné. Přesto právě ony zajišťují bohatý komunitní a spolkový život.

Radnice je pak podle mě tady od toho, aby pracovala sice jako řádný hospodář, nikoliv ale jako realitní kancelář, aby svým obyvatelům poskytovala kvalitní servis, přispívala ke spokojenému bydlení a udělala co nejvíce pro návrat stálých obyvatel.

Se srdečným pozdravem

Mgr. David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...