VOLNÉ MĚSTSKÉ BYTY NA PRAZE 1 + PRONÁJMY NEBYTŮ + SPOLEČENSKÝ PLES MČ PRAHA 1

25. 02. 2019
VOLNÉ MĚSTSKÉ BYTY NA PRAZE 1 + PRONÁJMY NEBYTŮ + SPOLEČENSKÝ PLES MČ PRAHA 1

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku David Bodečka VOLNÉ MĚSTSKÉ BYTY NA PRAZE 1 + PRONÁJMY NEBYTŮ + SPOLEČENSKÝ PLES MČ PRAHA 1

Ve spolupráci s Výborem pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou politiku pod vedením Martin Špaček, dále s Komisí pro obecní majetek pod vedením Martina Motla ( Martin Martin ), a dále ve spolupráci s Komisí pro bydlení s předsedkyní Kateřina Klasnová, je započato s vytvářením návrhu nové bytové politiky na Praze 1.

V minulosti i nyní jsou vznášeny dotazy na počet volných bytů v naší městské části. S velkým přispěním Odboru technické a majetkové správy (OTMS) zveřejňuji fakta k volným bytům bez konkrétních adres, čímž eliminuji z minulosti známé podvodné pokusy o prodeje volných bytů, které byly pro lumpy úspěšně realizovány.

Chci upozornit, že předkládám maximální známá čísla volných bytových prostor. V celkovém počtu jsou i byty, které jsou určeny jako sociální a stabilizační. Kvalifikovaný odhad těchto bytů je cca 80. Dále jsou v seznamu prostory, které jsou součástí naší “ubytovny” Ve Smečkách. Jedná se o “obytné místnosti”. V souhrnném přehledu jsou přístřešky, které jsou využívány na dočasné ubytování pro ty, kteří ve svých nájemních bytech mají havárii a nemohou po dobu rekonstrukce svůj stávající byt užívat. Mezi uvedeným počtem jsou i byty, které jsou součástí spoluvlastnických domů a o nájmech rozhodujeme společně se spoluvlastníky.

Nejdůležitější informací, kterou zdůrazňuji s odkazem na uvedený seznam, je spousta bytů, které nelze v současné době obsadit, neboť je nutná jejich kompletní rekonstrukce. V neposlední řadě do seznamu zařazuji i v současné době rozestavěné půdní bytové jednotky, jejichž forma podoby rozestavěnosti dříve sloužila k prodeji, a nově, dle vytvářené bytové koncepce, budou sloužit k pronájmům.

Jsem připraven na diskuzi k mé představě rozšíření bytového fondu na Praze 1. Navrhuji, aby prvotně investice byly směřovány do opravy stávajících volných bytů. Zároveň, paralelně s předchozím postupem, by došlo k dostavbě pěti rozestavěných bytových jednotek s pracovním přispěním radního pro investice Vladan Brož. Odhadová cena investice na dostavbu je 24 mil. Kč. Dále bychom se měli zaměřit na přestavbu nebytových prostor na byty. Bylo by i vhodné vytipovat další vhodné půdy k vybudování nových půdních jednotek. Nezapomeňme na prázdné domy, které máme ve své správě. V nich by odhadem bylo možno vybudovat dalších 20 až 30 bytů. V tomto posledním případě bude investice extrémně vysoká.

Tento týden v rámci informovanosti zakončím pozitivním a negativním komentářem, které jsem obdržel. Nejprve prezentuji pozitivní reakci k techničce z OTMS paní Lýdii Motešické a jejímu nadřízenému Jiřímu Hudečkovi. Od pracovníků knihovny ve Školské přišel e-mail s textem: “Vážím si naší spolupráce a poděkujte za schválení i Vašemu panu vedoucímu. V dnešní době se to vidí málo. Jste úžasná a myslím to vážně. Ze Školské Vás všichni zdraví.” … Pochvala se týká rolety, která se doposud stahovala ručně a nyní ji již knihovnice mohou komfortně stahovat přes elektropohon.

Abych vyvážil hodnocení, obdrželi jsme na úřad i kritiku, a to od občanky z naší sousední městské části, s předmětem e-mailu: Vandalismus a špína ve Vaší Městské části Praha 1. “Dobrý den, prosím o vyřešení situace a o termín, kdy bude vyřešeno. Žádám, abyste vyřešili vandalismus a špínu, které aktuálně ve Vaší městské části jsou. Chtěla bych Vás upozornit na to, že opravdu vážně myslím, že pokud nezačnete něco dělat, tak zařídím, že bude přistoupeno k personálním krokům, aby Vás z úřadu vyhodili pro lenost a pro neschopnost a pro poškozování historické části Prahy.”

Děkujeme za všechny podněty a připomínky. Předpokládám, že se všichni na naši radnici zamyslíme, poučíme se ze sousední městské části, a pokusíme se vandalismus eliminovat.

Připomínám zájemcům, že od 21. února 2019 do 7. března 2019 je vyvěšeno výběrové řízení na pronájem dvaceti nebytových prostor na Praze 1!

Dále upozorňuji, že společenský ples MČ Praha 1, na kterém si někteří chceme zatančit “macarenu”, “lambádu” či “ptačí tanec”, se uskuteční na Žofíně 22. března 2019. Večerem bude provázet Alexander Hemala a Marcela Augustová. Zpívat bude např. Dasha, tančit Dana Batulková, a svůj hudební repertoár odprezentuje skupina No Name. David Bodeček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...