VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOUDNÍ ZNALCE

06. 05. 2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOUDNÍ ZNALCE

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře Davida Bodečka- radního pro majetek a bytovou politiku

Opětovně jsme vypsali výběrové řízení na soudní znalce, neboť na základě toho předcházejícího nesplnil ani jeden z pěti zájemců podmínky vypsané zakázky. Nyní došlo k úpravám podmínek, na základě nichž bude rámcová smlouva uzavřena s maximálně pěti dodavateli služeb.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. května 2019 v 9:00 hod!

Veškeré informace lze nalézt na: https://www.tenderarena.cz/pro…/zakazka/seznamDokumentu.jsf…

Předmětem plnění bude zpracování znaleckých posudků nebo odhadů cen zejména, nikoli však výlučně:

  • v souvislosti s pronájmy a prodeji domů a pozemků nebo jejich částí,
  • v souvislosti s oceněním věcných břemen,
  • v souvislosti s privatizací bytových jednotek a prodejem dalších prostor ve správě městské části,
  • v souvislosti s technickým zhodnocením při skončení užívání pronajatého nebo vypůjčeného majetku nebo po provedení individuální půdní vestavby,
  • v souvislosti s aktualizacemi znaleckých posudků upracovaných dle Smlouvy, stejně jako i zpracovaných třetími osobami před uzavřením Smlouvy či mimo její rámec,
  • pronájmy bytů a nebytových prostor.

Služby budou poskytnuty v rozsahu dle skutečné potřeby, dle předpokladu 300 hodin/na 1 znalce za jeden rok.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...