Noční podniky = hluk. Co s tím?

13. 03. 2019
Noční podniky = hluk. Co s tím?

Zastupitelstvo MČ Praha 1 doporučilo přijetí Vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení v devíti ulicích Starého Města.

Magistrát hlavního města Prahy vyzval městskou část Praha 1, aby připomínkovala Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby v hostinských zařízeních. Po zastupitelích Prahy 1 byl poptáván výčet nejpostiženějších lokalit a doporučení vhodné zavírací doby.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 se už před lety, konkrétně 16. září 2014, usneslo předložit Magistrátu svůj Návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby v hostinských zařízeních. Navrhovalo se zavedení zavírací hodiny v časech 03:00 ve dnech před dnem pracovního klidu a 02:00 v ostatní dny. Následoval výčet ulic, kterých by se měla vyhláška týkat - Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, Masná, Michalská, Rybná, V Kolkovně.

Po čtyřech letech se obrátil Magistrát na MČ Praha 1 s dotazem, jakou variantu vyhlášky by preferovala. Dává na zvážení, zda tato doba bude 02:00 a 03:00, nebo 01:00 a 24:00, nebo kombinace obojího, s výjimkami nebo bez výjimek.

V důvodové zprávě se dočítáme, že obec má právo vyhlášku vyhlásit a že právo na pokojné bydlení a spánek je dle nálezu ústavního soudu nadřazené právu podnikat. Jsou ale zmiňována i úskalí spojená se zavedením vyhlášky. Zejména skutečnost, že právo obyvatel na noční klid mezi 22. a 6. hodinou vyhláška sama o sobě nezajistí a navíc dojde k přelití nočního života do sousedních lokalit. Za zmínku stojí i tvrzení, že provozovatelům mimo oblasti dotčených vyhláškou tím vznikne konkurenční výhoda. Nejsou vyloučeny ani žaloby pro diskriminaci v podnikání atd.

Hned na začátku rozpravy diskutovali zejména opoziční zastupitelé otázku, zda vůbec takovou vyhlášku chtít. Z opozice i koalice byly zmiňovány celé soubory jiných možných opatření. Od zákazu vjezdu v nočních hodinách až po policejní represe. Vystoupil i zástupce sdružení podnikatelů z ulice Dlouhá, aby zčistajasna nabídl spolupráci. Magistrátní úřednice zpochybnila ve svém příspěvku účelnost a potřebnost vyhlášky. Mnozí vyjádřili svá očekávání od nové magistrátní komise nočního starosty. Významná je i iniciativa současného vedení radnice prosazující zavedení licencí na provoz nočních podniků a nočního prodeje alkoholu, jak to od samého počátku prosazují pirátští zastupitelé.

Náměty na zlepšení stavu tedy nechyběly. Jenže začíná nová turistická sezóna a současný stav ve jmenovaných ulicích je už nyní pro jejich obyvatele nesnesitelný.

Variantu vyhlášky předloženou ke schválení panem starostou Pavlem Čižinským a místostarostou Petrem Hejmou, tj. mix časů s výjimkami, jsme my pirátští zastupitelé v tomto směru shledali jako příliš benevolentní a nedostatečnou. Varianty vyhlášky konzultovalo vedení radnice s obyvateli z Dlouhé a přilehlých ulic. Navrhovat zavírací dobu ve 2 a ve 3 ráno považují zde bydlící občané za výsměch a facku do tváře. Noční návštěvníci klubů mají možnost se jít po noční zábavě vyspat, obyvatelé zmíněných ulic tuto možnost už několik let nemají. Pokusili jsme se přesvědčit koaliční partnery o změnu postoje: „Jestli vyhláška, tedy v těchto konkrétních ulicích do půlnoci a bez výjimek,“ a na jednání zastupitelstva jsme takto podali i pozměňovací návrh.

Bezvýjimečná varianta se může zdát vůči stávajícím nočním podnikům i návštěvníkům příliš přísná, ale je třeba dodat, že kdyby se podnikatelé chovali zodpovědně k místu, kde podnikají, nahlédli by sami, že takové množství provozoven, přemíra jejich návštěvníků a nabízený druh zábavy do Starého Města prostě nepatří. Jsme ale svědky pravého opaku. Uvažme, že stovky a spíše tisíce lidí do jedné ulice nepřijde za noční zábavou náhodou, že je zajisté nutné mít vše domluveno s cestovními, ubytovacími a jinými agenturami. Už samotný přesun tolika lidí za zábavou způsobuje v nočních ulicích hluk. O kuřácích před vchodem ani nemluvě. Stávající podniky svou kapacitu soustavně navyšují a nové podniky se je snaží ještě trumfnout. 1000 lidí v jednom podniku skutečně není výjimkou. Kdyby tam začalo hořet nebo vypukla panika - raději nedomýšlet následky. Kde jsou nějaké limity?

Vyhláška je jen reakcí na stav, který zapříčinili sami provozovatelé svou bezohledností a zodpovědné orgány (policie, stavební úřad, hygiena…) svou nedůsledností a mnohde nečinností. Obyvatelé mají právo na pokojné bydlení a spánek, toto právo je dle nálezu ústavního soudu nadřazeno právu podnikat, a svoboda podnikání, jako každá svoboda v demokratické zemi, zcela jistě končí tam, kde začíná svoboda druhých.

Z tohoto hlediska je dobře, že nakonec zastupitelstvo MČ Praha 1 vyhlášku doporučilo, byť ve velmi krotké variantě. Uvidíme, zda a jaký mix zavíracích dob včetně výjimek Magistrát v konkrétních ulicích zavede, nebo zda přijde s jiným, účinnějším řešením, které přinese kýženou úlevu zde bydlícím obyvatelům.

Pavel Nazarský - místostarosta Praha 1 (Piráti)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...