TZ - Zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

10. 02. 2019
TZ - Zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku (5/2019). Opakovaně velké poděkování posílám voličům z Prahy 1, kteří mi dali důvěru a šanci být zastupitelem. Bez nich by to nešlo. V sobotu 9. 2. 2019 se díky této jejich důvěře obohatil můj život o jednu zkušenost, a to velice milou a příjemnou. Na Staroměstské radnici jsem poprvé oddával novomanželské páry. Od sobotního rána nervozita, napětí, dojetí (zvlášť v průběhu první svatby). A celkový pocit? Úžasný! Tyto první kroky na společné cestě životem jsem párům snad v rámci možností zpříjemnil.

Cestou z domova na Staroměstskou radnici, tj. trasa Soukenická - Dlouhá - Staroměstské náměsti, jsem potkal několik “pivních vozů”. Ach jo! Pro neznalé uvádím, že se jedná o mobilní bar. O tzv. párty šlapací vozítko, pro veselé, hlučné a bohužel často zcela ožralé turisty - cestující. Mou pozornost upoutal jeden z těchto vozů, když jeden z deseti cestujících za jízdy, za hlučné reprodukované hudby zvracel jak “dobytek” za smíchu svých spolucestujících a slečny, která zajišťovala cestujícím “pivní” servis. Hodně smutný pohled. Již předloni v Amsterdamu se již podařilo tato vozítka zakázat. Ještě dříve v Düsseldorfu tamní soud tato vozidla označil za nebezpečnou obtíž pro veřejnost. Třeba nám tato zkušenost pomůže. Nemyslím si, že Praha nemá co nabídnout a musí se podbízet turistům takto laciným způsobem. Naopak se domnívám, že tato forma může “znechutit” i turisty, o které Praze jde především.

Při návratu domů jsem se dozvěděl, že se v jedné ze sousedních ulic, konkrétně roh ulic Půtova a Stárkova, ráno zřítila část zdiva a římsy. Zašel jsem se na objekt podívat. V objektu často přebývají bezdomovci. Dle vyjádření příslušníků městské policie, kteří objekt hlídají, se má v pondělí rozhodnout, jak se bude postupovat dále. Musí být okamžité zahánena jednání s majitelem objektu, kterým je společnost SIGMA PLAZA, resp. Polyxo Property se zainteresováním bankovní instituce Raiffeisen - Leasing. Ne, nebojte, ještě jsem se úplně nezbláznil a neběhám po Praze 1 v červeném obleku s bleskem na prsou a nehlídám vše kolem nás.

Ve svém statusu se také rád vrátím k další nové zkušenosti z pátku 8. 2. 2019. Samé nové zážitky tento týden. Díky voliči! Zcela neplánovaně jsem byl “grilován” některými kolegy, resp. kolegyněmi, z Odboru technické a majetkové správy (OTMS). A možná se to bude zdát bláznivé, ale jsem za to setkání a zkušenost také rád. I když přiznávám bez mučení, že svatební obřad byl o něco málo příjemnější. Propocená košile byla ale stejně. Mám rád přímé a férové jednání a jak jinak,než přímou konfrontací z očí do očí toho dosáhnout. Tedy za mě palec nahoru, i když jsem nebyl vůbec v přesile. Kdo se ale bojí, nesmí do lesa, v tomto případě ani do 4. patra našeho úřadu. Celé páteční setkání /grilovačku podnítil můj dotaz a upřímný zájem o dopis, který putoval po radnici a kde jsou zmiňovány některé výhrady k mému působení na radnici. Zájem o dopis, který podepsalo několik kolegyň “ode mne” z odboru majetku. Neplánovaně jsem se tedy ocitl v kanceláři se cca dvanácti dámami, které byly ochotny diskutovat o tom, co je trápí v souvislosti se záležitostmi z posledních dnů a týdnů. Jedním z diskutovaných bodů byl nesouhlas se zveřejňováním mých facebookových statusů týkajících se mé prácovní aktivity. Pocit, že na statusu kritizuji práci OTMS a že to není fér. Že tímto mohu znevažovat práci lidí na radnici. Pokud se podíváte do mých statusu, tak naopak vnímám, že se práce “ úředníka” zastávám a smekám, neboť podmínky nejsou vždy pro práci ideální. Ale to neznamená, že nemohu i poukazovat na chyby a pochybení. Jsme jen lidi a máme se z chyb učit. Některé dámy se také postavily za Ing. Tomíčkovou, která byla Radou MČ Praha 1 minulý týden odvolána z funkce vedoucí odboru v době její pracovní neschopnosti. Je fajn, že jsou tací, kteří se dokáží postavit za svého kolegu a ozvat se, pokud mají pocit, že se děje někomu v jeho okolí nějaká křivda. To je mi “tak” blízké. Ujišťuji Vás, že jsem na 100% přesvědčený, že se nikomu žádná křivda neděje a dít nebude. Pokud jsem byl k některým věcem zde na facebooku kritický, tak moje kritika směřovala především k opožděně dodávaným materiálům, neúplným a chybným informacím, které jsem měl dostávat a dále předkládat kolegům. A tato kritika byla směřována pouze k osobě Ing. Tomíčkové, která byla zodpovědná za dodávanou kvalitu materiálů. Pokud měl tedy někdo pocit, že je kritika mířena na tu, či onu osobu, tak se za to omlouvám. Pro mě byla vedoucí Ing. Tomíčková a to je role manažera. Pokud vím, že materiály od úředníků byly vedoucí odboru předány a mně následně bylo předání více než měsíc zdržováno, pak je na místě se i tímto zabývat. Pravidla si sama nastavila Ing. Tomíčková, která je následně sama porušila.

Uvědomuji si, že člověk by měl nejen přijímat chválu, ale snášet i kritiku. Kvalita, resp. nekvalita materiálů byl tedy jeden z důvodů pro ztrátu důvěry, na kterou jsem oficiciálně upozornil a podrobněji rozepisoval v minulém statusu. K nikomu jinému z odboru majetku můj kritický status nesměřoval. Své facebookové statusy budu i nadále zveřejňovat, neboť jsem se i pro tuto formu komunikace zavázal voličům Prahy 1. Odmítl jsem založení duplicitní facebookové stránky, kterou by spravoval některý z mých asistentů. Také jsem Vás již informoval na těchto stránkách, že tomu tak bylo a bylo hrazeno v minulosti z našich daní, z prostředků Prahy 1. I nadále budu tento facebookový profil používat jako soukromý i pracovní a to do té doby, dokud zůstanu zastupitelem. Poté jej uzavřu a budu jej využívat pouze pro komunikaci se svými přáteli.

Zveřejňuji zde z oblasti pracovní zejména informace, které jsou veřejně přístupné a také ty, které by veřejně přístupně měly být. K odvolání Ing. Tomíčkové uvádím, že pokud jsem ještě minulý týden mohl mít pochybnost nad správností formy (ne aktu samotného) jejího odvolání, dnes jsem naprosto přesvědčen o správností rozhodnutí Rady MČ Praha 1. Nepřevzetí odvolání Ing. Tomíčkovou, byť je v pracovní neschopnosti, vnímám jako její pokus destabilizovat odbor. Ptám se. Je správné, že budujete s kolegy odbor a pak se možná díky ješitnosti a osobní zášti neumíte postavit situaci čestně čelem a ohrožujete tak své kolegy? Nebudu se zde nyní rozepisovat o dalších detailech, které prokazující správnost tohoto odvolání. Připravuji k tomu materiál, který ukáže kolegům správnost takového rozhodnutí. Neobhajuji, jen se domnívám, že neinformovanost vede k nepochopení a zbytečnému “napnelismu”. Přál jsem si upřimně, aby se Ing. Tomíčková s úřadem dohodla. Zmiňoval jsem, že by mě mrzelo, kdyby k nějaké rozumné dohodě nedošlo, protože taková přetahovaná vždy končí ostudou a zbytečně negativní energií, které taková to přetahovaná přináší. Špinavé prádlo se má vždy prát doma. Ing. Tomíčková nedostala výpověď. Pouze byla odvolána ze své funkce a nadále je pracovnicí úřadu a členem OTMS. A je pouze na zvážení Ing. Tomíčkové, zda bude chtít být nadále členem týmu a pomáhat Praze 1 a to pod vedením někoho nového, který bude vybrán v rámci otevřeného výběrového řízení. Na závěr se ohrazuji proti “špinavé” taktice některých, kteří se snaží “šuškandou” šířit smyšlené informace. Není tak jiná možnost, než zprávy prezentovat, aby pak došlo k eliminaci pokusu destabilizovat některé, kteří se snaží odvádět pokud možno kvalitní práci.

Za sebe všechny ujišťuji, že nechci zneužívat informace získané na radnici Prahy 1, nemám žádné politické ambice mimo komunální politiku. Stejně tak nechci být starostou, což je snaha některých tento nesmysl šířit. Tuším důvod a i ty, kdo zprávy vymýšlí. Dále ujišťuji, že jsem doposud nezneužil své postaveni na úřadu a to jakkoli! Všem na Praze 1 přeji příjemné jarní prázdniny a těm, kteří tráví “jarňáky” na horách, tak vzkazuji, aby realizovali pořádnou “koulovačku”.

David

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Reakce Pavel Nazarský
16.12.2019

Reakce Pavel Nazarský

Je pravda, že jsem byl členem Republikánské strany a je pravda, že jsem v Šumavské obci Lčovice sestavil v roce 2002 kandidátku do komunálních voleb. Na venkově tehdy panovala situace zcela odlišná od té v...

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského
07.06.2019

Pracovní skupiny v kanceláři místostarosty Pavla Nazarského

Pro potírání krátkodobých pronájmů typu Airbnb se podařilo získat podporu jak široké veřejnosti, tak magistrátních, parlamentních i senátních politiků. Děkuji Iniciativě za snesitelné bydlení, že iniciovala setkání s klubem pražských senátorů. Problematiku si vzal na...

Letní škola Národní sítě Zdravých měst
07.06.2019

Letní škola Národní sítě Zdravých měst

Usnesením květnového zastupitelstva se naše MČ Praha 1 stala členem Národní sítě Zdravých měst. Získali jsme tím významného a zkušeného partnera pro strategické plánování udržitelného rozvoje města. Oblast udržitelného rozvoje je komplexní pohled, která vědeckými...

Peníze pro školy
07.06.2019

Peníze pro školy

Podařilo se získat z rozpočtu Magistrátu i MČ Praha 1 nemalé finanční prostředky na odměny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školských zařízeních zřizovaných městskou částí. Z našeho rozpočtu rozdělíme peníze stejným poměrem podle výše...