Rozhovor s lídrem Davidem Bodečkem

Rozhovor s lídrem Davidem Bodečkem

Davide, jak zpětně hodnotíš výsledky posledních komunálních voleb, ve kterých jsi z Pirátů obdržel nejvíce preferenčních hlasů? Upřímně to byla velká euforie. Radost a zároveň odpovědnost, kterou ostatně cítím doposud. Velké zadostiučinění, že někdy dobrá věc, v tomto případě boj s Oldřichem Lomeckým a jeho stylem vládnutí, může vyhrát. Bohužel některé staré zvyky a, připusťme, politická taktika jiných, mi nedovolily být na radnici ve výkonné funkci celé volební období, ale zkušenosti do dalších voleb jsou k nezaplacení.

Z čeho máš ze svého téměř čtyřletého působení na radnici největší radost? Z toho, že se nám podařilo rozkrýt řadu kauz a vyvrátit fámy, že jsem šel v roce 2018 do voleb, abych nechal vyhodit z radnice úředníky nebo kvůli prospěchu. Radost mám i z toho, že jsem se spoustou našich občanů mohl diskutovat fungování komunální politiky. Ale úplně nejvíce naplňující pro mě byla možnost oddávání snoubenců a uzavírání svazků registrovaných párů. Nikdy bych neřekl, že během jednoho volebního období oddám více než 400 párů.

Jak bys nyní, s časovým odstupem, okomentoval politický převrat, který v Praze 1 v lednu 2020 nastal a ty jsi s Piráty přešel z koalice do opozice? Už v říjnu 2019 jsem volal po větší sebereflexi některých kolegů. Později jsem tehdejšímu starostovi napsal otevřený dopis, který byl podle mě poslední šancí, jak koalici zachránit. V něm jsem mimo jiné upozornil na stížnosti úředníků, kteří odmítali chodit do jeho kanceláře, protože nerespektoval jejich názor a bez jejich erudovaného požadavku a souhlasu měnil smluvní ujednání. Někteří mí kritici dodnes tento dopis považují za důvod, proč se koalice rozpadla – pravdou nicméně je, že tehdejší opozice a současná koalice byly už mnohem dříve dohodnuty na politické změně. Je škoda, že jsem kvůli tomu nemohl dotáhnout plno věcí.

Jak bys okomentoval kandidátní listinu, které budeš tahounem a se kterou se budeš ucházet o přízeň voličů v Praze 1? Zkráceně řečeno: vize – energie – nové nápady – nový vítr – chuť věci měnit a konečně změnit. Prozradím, že v ní budou převažovat ženy, což mi dělá nesmírnou radost. Celá kandidátka bude velmi různorodá, co se profesí týče. Jedno mají naši kandidáti společné: chuť do práce a vzájemnou symbiózu, která je velmi důležitá.

Napadají tě zlepšení na radnici Prahy 1, na kterých by ses ve funkci politika chtěl podílet a která povedou k prospěchu občanů? Rozhodně bych kladl velký důraz na funkci tajemníka úřadu. Ten stávající se chystá do důchodu. Výběrové řízení musí být transparentní, a na radnici Prahy 1 je třeba postavit opět silnou osobnost, která bude schopna odolávat tlakům nás, politiků, a zároveň bude dohlížet nad kvalitním servisem pro občany Prahy 1. Mým dalším osobním přáním je mít na radnici člověka, který bude zárukou objektivity a důvěry všemi směry. Je jedno, zda by se funkce nazývala ombudsmanem či jinak. Naše veřejnost – ať už jsou to občané nebo zástupci podnikatelů – potřebuje někoho, u koho bude mít jistotu objektivního dohledu a jakési kontroly přístupu naší radnice směrem k nim. Někoho, kdo bude umět komunikovat jiným než úředním jazykem. Také je potřeba urychleně nastavit systém, který bude upozorňovat např. na končící platnost smluvních dokumentů, aby si nikdo tato upozornění nemusel každoročně přepisovat do svého kalendáře. Současně bych se rád zasadil o větší obsazenost volných obecních nebytových prostor a zlepšil kvalitu nájemních bytů Prahy 1. Je také třeba rozvíjet zdravotní péči, ať už podporou Nemocnice Na Františku, nebo nemocnice Karla Boromejského, je také potřeba radikálně změnit vnitřní podobu polikliniky v ulici Palackého. Je vhodné uvažovat o přeměně hotelů, které jsou v obecních prostorech, na byty pro naše seniory, ale i mladé, střední generaci a jejich rodiny, stejně tak pro neúplné rodiny. Bylo by fajn podpořit spolkovou činnost např. otevřením spolkového domu, kde by byl všem zaregistrovaným spolkům zajištěn základní servis.

Kromě toho, že budeš na Praze 1 lídrem pirátské kandidátky, byl jsi pražskými Piráty zvolen do čela kandidátky do Zastupitelstva hlavního města, konkrétně na 13. místo. Máš v plánu upřednostnit hlavní město před Prahou 1? Pokud bych získal dostatečnou podporu v obou volbách, upřednostním Prahu 1, ačkoliv pohledem politika je toto rozhodnutí možná méně lukrativní. V Praze žiji téměř 20 let a vím, že mé srdce patří sem. Komunitní život v naší městské části, stejně tak jako naprosto atypická spolková činnost, jsou v rámci celého hlavního města bezkonkurenční a jsou mojí srdeční záležitostí.

Co je pro tebe do nadcházejících voleb nejvíce důležité? Zejména podpora kolegů a spolupráce s celým týmem naší kandidátky, který si přeje stejně jako já život na Praze 1 zlepšit. Cílem není jen úspěšný volební výsledek, ale hlavně následná schopnost aktivně a dobře spolupracovat napříč celým politickým spektrem, a to po celé volební období. Prosazovat smysluplné návrhy. Toho lze na Praze 1 dosáhnout konstruktivní a slušnou politikou, která nebude nikým opovrhovat. Zda se uvedené povede realizovat, o tom rozhodnou voliči 23. a 24. září. Ať výsledek dopadne jakkoli, už teď chci všem, kteří Pirátům, a mně osobně, důvěřují, poděkovat. Za důvěru i za to, že jsem mohl pro Prahu 1 uplynulé čtyři roky pracovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články