Školství a sport mají objevovat skrytý dětský potenciál

Prosazujeme co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost. Podporujeme svobodné myšlení a výchovu k demokracii nad rámec přípravy pro budoucí kariéru. Pomůžeme dětem objevovat jejich potenciál a lépe vyhodnocovat možnosti, které jim současný svět a doba nabízí.

Moderní a bezpečné vzdělávání pro moderní společnost

 • Z fondů městské části a Magistrátu budeme zajišťovat opravy základních a mateřských škol.
 • Podpoříme spolupráci mezi rodiči a školami, pedagogy, žáky, studenty. Založíme “fórum mladých” – budeme poslouchat i mladé obyvatele naší městské části.
 • Nadále budeme prosazovat využití moderních technologií v komunikaci mezi školou a rodiči a důraz budeme klást na kontinuální zkvalitňování výuky v duchu aktuálně nejlepších trendů. Prioritou u žáků i pedagogů jsou digitální technologie, finanční gramotnost, kritické myšlení, komunikační dovednosti a týmová spolupráce.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov a prostor směrem k vytváření zdravého a přátelského prostředí. Budeme klást důraz na moderní vybavení škol – notebooky, interaktivní tabule, jazykové programy. Naší podporu budou mít výměnné pobyty se zahraničními žáky, při kterých je kladen důraz na jazykové znalosti.
 • Pro zachování a podporu duševního zdraví dětí a mládeže podpoříme ve spolupráci se školami navýšení kvalitních dětských školních psychologů a terapeutů, speciálních pedagogů a asistentů ve školách.
 • Budeme oceňovat žáky a učitele za mimořádné výsledky.
 • Podpoříme vzdělávací projekty pro žáky v oblasti prevence šikany, kyberšikany a mediální gramotnosti.
 • Podpoříme inovativní vzdělávací cesty v mateřských a základních školách
 • Kompetentní ředitelé a ředitelky škol jsou pro nás důležitými partnery, kterých si velmi vážíme. V případě potřeby jejich nahrazení budeme realizovat otevřená výběrová řízení s důrazem na odbornost a vize.
 • Prosadíme bezpečnější přechody před školami a postavíme cykloboxy u škol a školek.
 • Podporujeme zdravé jídlo ve školních jídelnách.
 • Nastartujeme projekt participativního rozpočtu v rámci základních škol.

Místo ve škole pro každé dítě a něco navíc

 • Budeme podporovat možnost předškolního vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách, ve kterých to kapacitní podmínky umožní.
 • Podporujeme vznik nových dětských skupin.
 • Podporujeme spádovost, ale je třeba klást důraz na primární potřeby těch, kteří v Praze 1 skutečně žijí a odstraňovat snahy některých při zneužívání virtuální adresy trvalého pobytu. V Praze 1 musí být na školu zřízenou Prahou 1 přijato přednostně dítě, které v této městské části skutečně bydlí. Víme, jak to zařídit.
 • Budeme podporovat celoživotní vzdělávání, zejména ve Středisku volného času Jednička v Truhlářské ulici a také v domech s pečovatelskou službou.

Lepší a dostupnější sportoviště pro širokou veřejnost

 • Po zmonitorování a vytvoření přehledné mapy dostupnosti sportovišť a dětských hřišť budeme revitalizovat a rozšiřovat jejich nabídku na území naší městské části. Podpoříme širší využití školních a klubových sportovišť pro širokou veřejnost z Prahy 1.
 • Povedeme diskuzi k možnému založení sportovní příspěvkové organizace Praha 1, která bude řešit provoz všech sportovišť. Budeme dbát o jejich větší čistotu a různorodost.
 • Budeme motivovat veřejnost a školy zřizované městskou částí k podpoře sportu po vyučování, vybavíme je sportovními pomůckami a moderním zařízením pro kolektivní sporty.
 • Ve spolupráci se Střediskem volného času Jednička v Truhlářské ulici nabídneme výhodné programy pro děti z Prahy 1.
 • Chceme realizovat sdílená sportoviště – dopoledne školy / školy, odpoledne kroužky a veřejnost.
 • Budeme podporovat sportovní a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Dotace a spolupořadatelství na takové aktivity považujeme za smysluplné vynaložení obecních prostředků. Vytvoříme spravedlivý dotační systém s funkční kontrolou.